Kalendarium 2020

Referensgruppsmöte i Östhammars kommun

18 februari 2020, 16:30 - 17:30

Den 18 februari håller Östhammars kommuns referensgrupp möte. Där planerar kommunens slutförvarsorganisation att informera om Fud 2019 (forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall samt för avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar).

Logga in