Kalendarium 2019

Websändning av Östhammars kommuns föredrag om SFR 2 om miljöorganisationernas yttranden

17 januari 2019, 18:00 - 20:00

Som en del i en föredragsserie bjuder Slutförvarsenheten på Östhammars kommun in de organisationer som lämnat in yttranden i prövningen om SFR-2 till att berätta om sina yttranden för kommunens Referensgrupp. Det gäller Naturskyddsföreningen i Uppsala, MKG och Milkas.

Logga in