Kalendarium 2019

Referensgruppsmöte Östhammars kommun

17 december 2019

Den 17 december håller Östhammars kommuns referensgrupp ett öppet möte. Där planerar kommunen att informera om mark- och miljödomstolens och Strålsäkerhetsmyndighetens yttranden till regeringen i SFR-prövningen.

Östhammars kommun kommer också att presentera sina yttranden över SKB:s komplettering i kärnbränsleförvarsprövningen som lämnades in den 3 december 2019.

Seminarium om en stegvis prövning och ett sekel av utmaningar

12 november 2019

Den 12 november 2019 ordnar Kärnavfallsrådet ett seminarium i Stockholm on "en stegvis prövning och ett sekel av utmaningar".

Stegvis prövning kallas den tillståndsprocess som enligt kärntekniklagen Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har för olika beslut – efter och om regeringen godkänner kärnavfallsbolagets ansökan om att få uppföra ett slutförvar för kärnavfall i Forsmark.

Webbsändning referensgruppsmöte i Östhammar

5 november 2019, 16:00 - 18:00

Den 5 november 2019 träffas referensgruppen i Östhammars kommun. Mötet är öppet för allmänheten och websänds (går även att se i efterhand via kommunens webplats, se länk nedan).

Mötet kommer att ta upp huvudförhandling i SFR-målet som avslutades den 2 oktober 2019. Slutförvarsenheten i Östhammars kommun ger en kort rapport från förhandlingen.

Presentation av FUD 2019

16 oktober 2019, 9:00 - 15:00

Den 16 oktober håller Strålsäkerhetsmyndigheten SSM ett informationsmöte för inbjudna remissinstanser med avsikt att presentera hur granskning och remisshantering av SKB:s FUD-program 2019 ska gå till.

Huvudförhandling hos mark- och miljödomstolen i målet om SFR 2

23 september 2019 - 4 oktober 2019

I Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts senaste tidplan för målet om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, står det att en huvudförhandling ska att ske 23 september - 4 oktober 2019. Det står även att huvudförhandlingen i vart fall delvis ska ske i Östhammar. 

Websändning av Östhammars kommuns öppna möte om Kärntekniklagsutredningen och SKB:s komplettering av ansökan

18 juni 2019, 16:00 - 17:30

Slutförvarsenheten på Östhammars kommun håller öppet möte om slutförvarsprocessen. Gábor Szendrö, ämnesråd på regeringskansliet och särskild utredare i kärntekniklagsutredningen, presenterar sin utredning om ny kärntekniklag.

Lunchseminarium med internationella experter på kärnavfall (Kanada, Schweiz och Europa)

24 maj 2019, 11:30 - 14:00

Tre internationella kärnavfallsexperter besökte Sverige på inbjudan av MKG och Milkas. Vi passade på att ge dem möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och bilder av kärnavfallsläget i Kanada, Schweiz och Europa under ett lunchseminarium.

Workshop: Information and memory for future decision making – radioactive waste and beyond

21 maj 2019 - 23 maj 2019

Statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, Linnéuniversitetet och riksarkivet anordnar den 21-23 maj en workshop för särskilt inbjudna med frågor om bevarande av information till framtida generationer. Arbetsgruppen inför workshopen, där också MKG:s kanslichef ingår, har tagit fram ett program som du kan ladda ner nedan.

Regeringen presenterar utredningen om kärntekniklagen

4 april 2019, 15:00 - 17:00

Med anledning av att kärntekniklagutredningen lämnar sitt betänkande till regeringen den 1 april hålls en presentation av regeringens särskilde utredare Gábor Szendrö tillsammans med utredningssekreterarna Ingemar Lund och Johan Pettersson av betänkande SOU 2019:16 Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar oc

SSM:s samtalsserie Avvecklingsresan - Var i processen befinner sig de svenska reaktorerna i avveckling

13 mars 2019, 17:15 - 18:00

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, lanserar den 13 mars "Avvecklingsresan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraftsanläggningar". Det första samtalet handlar om var i processen de svenska reaktorerna i avveckling befinner sig och vilka krav Strålsäkerhetsmyndigheten ställer. Samtalet kan följas live på plats i Solna eller via myndighetens Youtube-kanal.

Logga in