Kalendarium 2008

Fud-seminarium i Östhammar

16 december 2008, 23:00

Den 17 december anordnar Östhammars kommun ett Fud-seminarium. Preliminärt program enligt nedan.

Preliminärt program
09:00 – 09:20 Kaffe

09:20 – 09:30 Välkomna, Barbro Andersson Öhrn

09:30 – 10:30 Strålsäkerhetsmyndigheten, Öivind Toverud

Disputation: Demokrati på delegation. Lokaliseringen av det svenska kärnavfallet

11 december 2008, 23:00

Den 12 december presenterar Hanna-Sofia Johansson sin uppsats om "Demokrati på delegation. Lokaliseringen av det svenska kärnavfallet."

Tid: Fredagen den 12 december 2008, kl. 13
Plats: Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg
Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Uppsatsen kan laddas ner under länken nedan.

Kärnavfallsrådet håller ett seminarium om deltagande och demokrati

2 december 2008, 23:00

Den 3 december håller Kärnavfallsrådet ett utfrågningsseminarium om ”Deltagande och demokrati” i slutförvarsprocessen. Seminariet är ett i rådets serie av utfrågningar. Länk till tidigare seminarier finns nedan.

Oskarshamns kommun bjuder in till utfrågning

26 november 2008, 23:00

Den 27 november anordnar Oskarhamns kommun en utfrågning av myndigheter och industri. Kommunen har granskat industrins säkerhetsanalys och planerar nu att få svar på flera av sina frågor. Program och inbjudan finns nedan.

SKB:s samhällsseminarium

12 november 2008, 23:00 - 13 november 2008, 23:00

Den 13–14 november håller kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, ett samhällsseminarium i Stockholm. På seminariet kommer forskare som arbetat med olika uppdrag åt SKB göra presentationer.

Samråd enligt miljöbalken i Oskarshamns kommun för slutförvarssystemet

10 november 2008, 23:00

OBS! Mötet uppskjutet, nytt datum: 4 februari 2009.

Samråd enligt miljöbalken i Östhammars kommun för slutförvarssystemet

22 oktober 2008

Den 22 oktober hålls nästa allmänna samråd i Östhammar. Mötet kommer att handla om lokalisering, gestaltning och logistik. Mer information om tid, plats och dagordning för mötena publiceras i god tid innan de äger rum.

Industrins hemsida om samråd >>

Gemensamt samrådsmöte med MKB-forum Oskarshamn och Samråds och MKB-grupp Forsmark

6 oktober 2008

Den 6 oktober håller MKB-forum Oskarshamn och Samråds och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt samrådsmöte på Arlanda. Sammanträdet är offentligt.

Dag: Måndagen den 6 oktober

Tid: 09.00 – 16.00

Plats: Arlanda Conference & Business Center, lokal: SkyCity Hall

Kommande samråd enligt miljöbalken för slutförvarssystemet

1 oktober 2008

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, har presenterat en lista över när kommande samråd ska hållas. Nästa samrådsmöte enligt miljöbalken är enligt listan i februari 2008.

Forskningsseminarium om forskning kring kärnavfall

25 september 2008

Den 25 september anordnar kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, ett forskningsseminarium med titel ”Från problem till lösning – forskningens villkor i en politiserad värld”. Lars Leijonberg gör ett inledningstal till seminariet som innehåller föredrag från några forskare samt panelsamtal med forskare och SKB-anställda.

Logga in