Kalendarium 2009

Konferens: "Managing Radioactive Waste – Problems and Challenges in a Globalizing World"

14 december 2009, 23:00 - 16 december 2009, 23:00

CEFOS, Center for Public Sector Research, vid Göteborgs universitet anordnar den 15-17 december 2009 en konferens med titel: "Managing Radioactive Waste – Problems and Challenges in a Globilizing World".

Plats: Göteborgs universitet, Handelshögskolan

Kärnavfallsrådet anordnar seminarium om "Vem talar sanning om kärnavfallet?"

8 december 2009, 23:00

Den 9 december anordnar Kärnavfallsrådet ett seminarium om "Vem talar sanning om kärnavfallet?". Seminariet grundar sig på en rapport som Orla Vigsø, verksam vid Örebro universitet, skrivit åt rådet. Vigsø baserar sin rapport på de observationer han gjort under de genomlysningsseminarier som Kärnavfallsrådet hittills arrangerat.

Kärnavfallsrådet anordnar internationell vetenskaplig workshop om kopparkorrosion i en syrefri miljö

15 november 2009, 23:00

Den 16 november anordnar Kärnavfallsrådet den internationella vetenskapliga workshopen: "Mechanisms of Copper Corrosion in Aqueous Environments". Rådet har bjudit in ett antal internationella experter för att genomlysa den omtvistade frågan om kopparkorrosion i en syrefri miljö.

På sin hemsida skriver rådet:

Samråd enligt miljöbalken i Oskarshamn

9 november 2009, 23:00

Obs! Uppskjutet. Nytt datum 9 februari 2010.

Kärnavfallsbolaget SKB arrangerar årligt samhällsforskningsseminarium

4 november 2009, 23:00 - 5 november 2009, 23:00

Den 5-6 november 2009 anordnar kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, ett samhällsforskningsseminarium. Det är det åttonde samhällsforskningsseminariet i ordningen.

Plats: Saltsjöboo, Stockholm
Tid: 5-6 november 2009
Anmälan: senast den 2 oktober. Se inbjudan.

Seminarium: Kärnavfall - den olösta miljöfrågan

30 oktober 2009, 23:00

MKG anordnar ett seminarium under socialdemokraternas kongress på Stockholmsmässan i Älvsjö. Titeln på seminariet är "Kärnavfall - miljöfrågan som inte är löst".

Tid: 15.00-16.00
Lokal: K15 på Stockholmsmässan

Kärnavfallsrådet håller öppet rådsmöte om platsvalet

27 oktober 2009, 23:00

Kärnavfallsrådet håller öppet rådsmöte den 28 oktober i Oskarshamn.
Mötet kommer handla om hur ny kärnkraft skulle påverka det svenska slutförvarssystemet för kärnavfall. (Observera att det är ändrat från tidigare ämne: "platsvalet".)

För mer information om mötet, gå till Kärnavfallsrådets hemsida >>

Samråd enligt miljöbalken i Östhammar

24 oktober 2009

Obs! Uppskjutet. Nytt datum preliminärt den 6 februari.

Internationell konferens om kärnavfall

17 oktober 2009 - 18 oktober 2009

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, inbjuder till internationell konferens om kärnavfall. Titeln på konferensen är: "Kärnkraftens avfallsproblem   från gruva till slutförvar". Konferensen hålls den 17 18 oktober 2009 på Hotel Scandic Foresta på Lidingö i Stockholm.

För anmälan och mer information, se Milkas hemsida.

Seminarium: "Ansvarstagande i kärnbränslecykelns slutsteg – i ett rättsligt perspektiv"

15 oktober 2009

Kärnavfallsbolaget, SKB, anordnar ett seminarium med delresultat från professor Per Cramérs pågående projekt "Ansvarstagande i kärnbränslecykelns slutsteg – ett rättsligt perspektiv". Seminariet äger rum den 15 oktober i Stockholm.

Tid: 15 oktober 13.00–17.00

Logga in