SFR-2-ansökan enligt kärntekniklagen

Den 19 december 2014 mottog Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM,ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR 2, intill det nuvarande slutförvaret SFR i Forsmark. 

Hos SSM fick ansökan diarienumret SSM2014-5966. Ärendet går att följa via deras e-diarum som du hittar här >>

Sökande kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har även ansökan och de inlämnade kompletteringarna tillgängliga för nedledddning på deras hemsida, som du hittar här >>

Logga in