Aktuellt i prövningen

2020-06-15
Rapporten berättar om förhållandena och redovisar data för försöket sedan installationen, bl.a. om temperaturer och vattenförhållanden i den skyddande bentonitleran.
2020-06-11
Det var vissa tekniska problem vid genomförandet men nu finns en komplett redigerad version att se på Youtube.
2020-06-10
Bland annat förslag på att det slutliga ansvaret för ett geologiskt slutförvar och det avfall som finns i anläggningen ska vila på staten.
2020-06-09
Under kvällen den 9 juni röstade Östhammars kommunfullmäktige nej till att anordna en folkomröstning i Östhammar om det planerade kärnbränsleförvaret.
2020-05-27
SKB svarar att de vidhåller sin ansökan och ställer sig bakom de bedömningar som domstolen gör, samt accepterar de tillståndsvillkor som SSM föreslagit.
2020-05-27
Den 27 maj träffades SSM och SKB för att myndigheten skulle få information om det aktuella läget med SKB:s hantering av de två försökspaket (A3 och S2).
2020-04-28
Föreningarna gör regeringen uppmärksam på att kärnavfallsbolaget SKB vänt i frågan om redovisning av resultaten och troligen kommer att presentera dessa under första halvåret 2020.
2020-04-08
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har den 8 april 2020 skickat ett brev till GD:n för SSM och tackat för mötet mellan SSM och föreningarna den 25 mars.
2020-03-30
SSM skickade den 30 mars in sitt yttrande över kärnkraftbolaget SKB:s forskningsprogram Fud-2019 till regeringen..
2020-03-25
Den 25 mars genomfördes ett möte för att diskutera LOT-upptaget mellan Naturskyddsföreningen och MKG och SSM:s GD.
2020-03-22
MKG:s kanslichef ger en personlig reflektion över kärnavfallsbolaget SKB:s upptag av två 20-åriga försökspaket i LOT-experimentet.
Logga in