Kalendarium 2018

Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018 Beslut under osäkerhet

21 mars 2018, 10:00 - 16:30

Statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, ger ut en kunskapslägesrapport i februari varje år. Årets rapport handlar om Beslut under osäkerhet. Den 21 mars anordnar även rådet ett seminarium med samma tema. Talare är bl.a.

Manifestation i Karlstad: Gammal kärnkraft rostar

10 mars 2018, 12:00 - 13:00

Föreningen Värmland mot Kärnkraft anordnar en manifestation den 10 mars, "Gammal kärnkraft rostar! Allt för stora risker med planerat slutförvar. Domstolen sa nej". Talare under manifestationen är Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s, kanslichef Johan Swahn, Elisabeth Holmström från Kärnkraftfritt Bottenviken, Monika Bubholz från Miljöpartiet, m.fl. 

Samråd om nedmontering och rivning av Barsebäck

14 februari 2018, 18:00 - 20:00

Barsebäck Kraft AB (BKAB) har idag tillstånd enligt Miljöbalken för att bedriva miljöfarlig verksamhet. Den nuvarande fasen kallas servicedrift för inledande avveckling av kärnkraftverket. För att gå in i nästa fas, nedmontering och rivning, kommer BKAB att ansöka om nytt tillstånd hos mark- och miljödomstolen. I enlighet med 6 kap miljöbalken inbjuder BKAB till samråd.

Östhammar: Informationsträff för allmänheten

13 februari 2018, 17:30 - 20:00

Den 13 februari anordnar Östhammars kommun en informationsträff gällande slutförvarsfrågan. Kommunen bjuder in allmänheten att lyssna på de aktörer som är mest engagerade i frågan. Kommunen berättar även om hur situationen i processen ser ut och vad som händer nu. Det finns då även möjlighet att ställa frågor.

Miljödomstolen ordnar pressträff om yttrandet till regeringen

23 januari 2018, 11:00 - 12:00

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att ha en pressträff tisdagen den 23 januari kl. 11 i tingsrättens lokaler, Augustendalsvägen 20, Nacka strand, angående yttrandet till regeringen enligt miljöbalken över kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Samrådsmöte inför rivning av Ringhals 1 och 2 samt markförvar

4 december 2017 - 31 januari 2018

Ringhals AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att montera ner och riva reaktorerna Ringhals 1 och 2. Tillståndsansökan kommer även att omfatta ett markförvar för uppläggning av rivningsavfall som är mycket lågaktivt.

Ett samrådsmöte genomförs den 4 december kl 18-20 i Ringhals infocenter. Inbjudan finns nedan.

Logga in