Kalendarium 2013

Seminarium: SSM och Kärnavfallsrådet - i kompletteringsfasen

12 december 2013, 12:00 - 13:30

MKG kommer att sända seminariet live via sajten Bambuser. Kl.12:30 på torsdag visas seminariet här:
http://bambuser.com/channel/MKGlive >>
Du kommer även att kunna ladda ner seminariets presentationer nedan.

Seminarium: Ändringar av finansieringssystemet?

5 december 2013, 12:00 - 13:30

MKG kommer att sända seminariet live via sajten Bambuser. Kl.12:30 på torsdag visas seminariet här:
http://bambuser.com/channel/MKGlive >>
Du kommer även att kunna ladda ner seminariets presentationer nedan.

Seminarium: Naturvärden i Forsmark

28 november 2013, 12:00 - 13:30

MKG kommer att sända seminariet live via sajten Bambuser. Kl.12:30 på torsdag visas seminariet här:
http://bambuser.com/channel/MKGlive >>
Du kommer även att kunna ladda ner seminariets presentationer nedan.

Seminarium: Storbritanniens kärnavfallssituation

21 november 2013, 14:00 - 15:00

MKG kommer att spela in seminariet och sända det i realtid via sajten Bambuser. Kl.14 på torsdag visas seminariet här:
http://bambuser.com/channel/MKGlive >>

Kärnavfallsrådets internationella symposium om de tekniska barriärerna

20 november 2013 - 21 november 2013

Kärnavfallsrådet är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle. Kärnavfallsrådet bjuder den 20-21 november in till ett symposium om de tekniska barriärernas funktion vid slutförvaring av kärnavfall med fokus på förhållanden i slutförvarsmiljö.

Seminarium: Varför drar slutförvarsprövningen ut på tiden?

14 november 2013, 12:00 - 13:30

Välkommen till seminariet "Naturskyddsföreningen och MKG - i kompletteringsfasen" den 14 november. Seminariet är först ut av totalt fem kärnavfallsseminarier som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anordnar under senhösten. På seminariet talar Johan Swahn, kanslichef på MKG och Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

SKB presenterar Fud-13

23 oktober 2013, 9:00 - 15:00

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är av regeringen utsedd att granska kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprogram, Fud. Myndigheten ska lämna ett yttrande över årets forskningsprogram, Fud-13 till regeringen senast den 31 mars 2014. 

Euradwaste 2013

14 oktober 2013 - 16 oktober 2013

Den 14-16 oktober kommer Euradwaste 2013 att anordnas i Vilnius, Litauen. Euradwaste är en återkommande konferens anordnad av Europeiska kommissionen.

Konferens om slutförvarsplanerna i Sverige, Finland och Frankrike

2 oktober 2013, 8:00 - 17:00

Kraftindustrins kärtnavfallsbolag SKB kommer i oktober 2013 att anordna en internationell konferens om slutförvarsplanerna för använt kärnbränsle i Sverige, Finland och Frankrike. Till konferensen, Stockholm Spring Talks, kommer ansvariga från respektive lands kärnavfallsprogram och myndighet.

MKG på Centerns partistämma

19 september 2013 - 22 september 2013

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kommer att finnas representerade med en utställning på Centerpartiets partistämma den 19-22 september i Karlstad. På fredagen den 20 september kommer MKG att hålla i ett seminarium med titeln "Om Sveriges största miljöprövning - ett slutförvar för använt kärnbränsle". 

Logga in