Kalendarium 2018

Kärnavfallsrådets seminarium på Almedalsveckan: "Slutförvar för använt kärnbränsle - ett beslut om osäkerhet?"

3 juli 2018, 10:45 - 11:30

Detta är ett utav två seminarier som Kärnavfallsrådet anordnar under Almedalen 2018. 

Kärnavfallsrådets seminarium på Almedalen "Vad händer med slutförvaret för använt kärnbränsle?"

3 juli 2018, 9:30 - 10:30

Detta är ett utav två seminarier som Kärnavfallsrådet anordnar under Almedalen 2018. Två yttranden om SKB:s ansökningar om att få uppföra ett slutförvar för det använda kärnbränslet har lämnats till regeringen. Vad innebär yttrandena för olika parter och hur drivs frågan framåt nu?

International Conference on European Energy Policies in Copenhagen

8 juni 2018, 13:00 - 18:00

Jordens Vänner i Danmark, NOAH, arrangerar den 8 juni en konferens med syfte att utforska de politiska möjligheterna inom EU att främja en mer hållbar energiproduktion. Konferensen kommer bl.a. behandla Euratom och dess framtid.

Informationsträff om utbyggnaden av SFR

25 april 2018, 18:00 - 19:30

Östhammars kommun anordnar en informationsträff i Österbybruk den 25 april. Peter Larsson, projektledare för utbyggnaden på SKB, kommer att ge en allmän presentation av utbyggnaden av SFR (slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall). Marie Berggren och Anna Bergsten från Strategienheten kommer att berätta om kommunens arbete med ansökan.

Samråd om nedmontering och rivning av Ågestaverket

31 mars 2018

Vattenfall AB avser att ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att montera ner och riva Ågestaverket i Huddinge kommun. Som ett inledande steg i prövningsprocessen påbörjar Vattenfall nu samråd med närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndigheter. Synpunkter på samrådsunderlaget önskas senast den 31 mars 2018.

Websänt referensgruppsmöte från Östhammar med Kärnavfallsrådet

27 mars 2018, 16:30 - 17:30

Östhammar kommun websänder sitt referensgruppsmöte med inbjudna talare från Kärnavfallsrådet. Carl Reinhold Bråkenhielm och Ingvar Persson kommer att presentera delar av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport för 2018, Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018. Beslut under osäkerhet. De delar som kommer att presenteras är:

Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018 Beslut under osäkerhet

21 mars 2018, 10:00 - 16:30

Statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, ger ut en kunskapslägesrapport i februari varje år. Årets rapport handlar om Beslut under osäkerhet. Den 21 mars anordnar även rådet ett seminarium med samma tema. Talare är bl.a.

Manifestation i Karlstad: Gammal kärnkraft rostar

10 mars 2018, 12:00 - 13:00

Föreningen Värmland mot Kärnkraft anordnar en manifestation den 10 mars, "Gammal kärnkraft rostar! Allt för stora risker med planerat slutförvar. Domstolen sa nej". Talare under manifestationen är Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s, kanslichef Johan Swahn, Elisabeth Holmström från Kärnkraftfritt Bottenviken, Monika Bubholz från Miljöpartiet, m.fl. 

Samråd om nedmontering och rivning av Barsebäck

14 februari 2018, 18:00 - 20:00

Barsebäck Kraft AB (BKAB) har idag tillstånd enligt Miljöbalken för att bedriva miljöfarlig verksamhet. Den nuvarande fasen kallas servicedrift för inledande avveckling av kärnkraftverket. För att gå in i nästa fas, nedmontering och rivning, kommer BKAB att ansöka om nytt tillstånd hos mark- och miljödomstolen. I enlighet med 6 kap miljöbalken inbjuder BKAB till samråd.

Logga in