Kalendarium 2018

Websändning av Östhammars kommuns referensgruppsmöte om SFR 2

27 november 2018

På mötet kommer SKB informera om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall, SFR 2.

Milkas och Swe Q: Var tar det radioaktiva avfallet från landets kärnkraftverk vägen och finns alternativ?

23 november 2018, 14:30 - 16:00

Vilka slutförvar kommer hamna i Östhammars kommun? Visste du att det planeras för fyra slutförvar?

Informationsmöte i Uppsala: Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark

30 oktober 2018, 18:00 - 20:00

Den 30 oktober anordnar STF Uppsala ett informationsmöte i samrbete med Naturskyddsföreningen i Uppsala län. Vad händer med förslaget att slutförvara använt kärnbränsle i berggrunden vid Forsmark? Allmän information om läget.

Webbsändning av Östhammars kommuns referensgruppsmöte

23 oktober 2018, 16:30 - 17:30

På mötet kommer det ges en lägesrapport för slutförvaren och information om slutförvarsorganisationen och dess arbete.

SSM: Celebrating 90 years of Expertise

17 oktober 2018 - 18 oktober 2018

SSM: Seminarium om nationell strålsäkerhet

2 oktober 2018

 

I år fyller Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 10 år och det uppmärksammar SSM genom att den 2 oktober arrangera ett seminarium på temat nationell strålsäkerhet. Huvudsakliga programpunkter under dagen är:

Webbsändning av referensgruppsmöte i Östhammar

25 september 2018, 16:30 - 17:30

Den 25 september berättar representanter från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om deras arbete på ett referensgruppsmöte i Östhammars kommun. De kommer prata om kärnbränsleförvaret, utbyggnaden av SFR och programmet för forskning, utveckling och demonstration, Fud. 

Filmvisning och föredrag Östhammar: Informationsbevarande inom kärnavfallsfrågan

17 september 2018, 18:00 - 21:00

På "Framtidsveckan" i Östhammar blir det filmvisning och föredrag av Carl Reinhold Bråkenhielm, ordförande i Kärnavfallsrådet, på temat "Informationsbevarande inom kärnavfallsfrågan".

Tid: kl 18-21, 17 september 
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar

 

Ur programmet:

Kärnavfallsrådets seminarium på Almedalsveckan: "Slutförvar för använt kärnbränsle - ett beslut om osäkerhet?"

3 juli 2018, 10:45 - 11:30

Detta är ett utav två seminarier som Kärnavfallsrådet anordnar under Almedalen 2018. 

Kärnavfallsrådets seminarium på Almedalen "Vad händer med slutförvaret för använt kärnbränsle?"

3 juli 2018, 9:30 - 10:30

Detta är ett utav två seminarier som Kärnavfallsrådet anordnar under Almedalen 2018. Två yttranden om SKB:s ansökningar om att få uppföra ett slutförvar för det använda kärnbränslet har lämnats till regeringen. Vad innebär yttrandena för olika parter och hur drivs frågan framåt nu?

Logga in