Kalendarium 2010

Konferens: Reversibility & Retrievability

14 december 2010 - 17 december 2010

Det internationella projektet ”Reversibility and Retrievability in Geological Disposal of Radioactive Waste” (R&R), kopplat till OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, ordnar en konferens i mitten av december. Konferensen kommer ta upp möjligheter och gränser i frågan om återtagbarhet av använt kärnbränsle.

Seminarium: Ekonomisk riskhantering i stora komplexa projekt

9 december 2010, 9:00 - 16:15

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM anordnar ett seminarium om ekonomisk riskhantering i stora komplexa projekt relaterat till slutförvarsprogrammet för kärnavfall. Syftet med seminariet är att inleda en kunskapsinventering om olika metoder för bedömning och hantering av ekonomiska risker i stora industriprojekt.

Seminarium: Bästa möjliga teknik

17 november 2010, 9:00 - 15:30

Den 17 november arrangerar Kärnavfallsrådet ett seminarium om bästa möjliga teknik – tolkning och användning inom olika avfallsområden. Seminariet är en del i Kärnavfallsrådets Genomlysningsprogram.

Presentation av SKB:s forskningsprogram Fud-10

22 oktober 2010, 9:00 - 14:30

Den 22 oktober arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett möte där kärnavfallsbolaget SKB presenterar sitt forskningsprogram Fud-2010 som ska lämnas in till myndigheten i slutet av september. Program för dagen finns att ladda ner nedan.

Frukostseminarium: SKB presenterar senaste forskning- och utvecklingsprogrammet inför ansökan

30 september 2010, 9:00 - 10:00

Kärnavfallsbolaget SKB håller i ett frukostseminarium där bolaget presenterar sitt forskningsprogram Fud-2010 som ska lämnas in till Strålsäkerhetsmyndigheten i slutet av september.

Konferens: "The Challenge of Interim Storage and Long Term Disposal 2010"

27 september 2010, 9:00 - 28 september 2010, 17:00

Konferensen ”The Challenge of Interim Storage and Long Term Disposal” arrangeras den 27-28 september i London. Konferensen försöker ge en överblick på läget inom kärnavfallsområdet rörande mellanlagring och slutförvaring av högaktivt kärnavfall. 

Seminarium: "Decommissioning of nuclear facilities"

14 september 2010, 11:30 - 16 september 2010, 13:00

Ett seminarium på temat ”Decommissioning of nuclear facilities” arrangeras av Kärnkraftstekniksbolaget Studsvik AB och Kärnavfallsbolaget, SKB den 14-16 september. Mötet handlar om rivning av kärnreaktorer, friklassning och slutförvaring av avfall. 

Konferens: OECD NEA Forum on Stakeholder Confidence; 10-Year Anniversary Colloquium

14 september 2010 - 16 september 2010

OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA anordnar ett forum i Paris för tioende året i rad. Detta gör de genom sin kommitté, Radioactive Waste Management Committee, RWMC. Forumet riktar sig till aktörer inom kärnavfallsbranschen och ger möjlighet för kunskapsutbyte och diskussion.

Länkar:

SKB arrangerar frukostseminarium om kopparkorrosion

15 juni 2010, 8:00 - 9:30

Det aktuella kunskapsläget kring frågan om kopparkorrosion kommer att redovisas vid ett frukostseminarium arrangerat av kärnavfallsbolaget, SKB.

OBS! Lokalen har blivit ändrad till Blekholmsgatan 30 där SKB:s huvudkontor ligger.

MKG arrangerar seminarium i Uppsala om kopparkorrosion, djupa borrhål och kärnavfallsjuridik

28 maj 2010, 13:00 - 16:00

Efter trettio år av forskning finns fortfarande ingen säker lösning på hur vi ska slutförvara vårt högaktiva kärnavfall. På eftermiddagen den 28 maj arrangerar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett kärnavfallsseminarium med titeln "Kärnavfall - hot och möjligheter".

Logga in