Kalendarium 2020

MKG-seminarium om kopparkorrosion och LOT-försöket

1 maj 2020, 9:58 - 31 maj 2020, 9:58

Om läget tillåter planerar MKG under maj månad att tillsammans med Naturskyddsföreningen i Östhammar och Oss, Opinionsgruppen för säker slutförvaring, hålla ett lunchseminarium i Stockholm och ett informationsmöte på kvällen i Östhammar.

Alternativt kan seminariet hållas senare eller som ett webseminarium.

Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2020 (inställt)

16 mars 2020, 13:00 - 17:00

Seminsriet har ställts in....

Statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, ger ut en kunskapslägesrapport i februari varje år. Årets rapport handlar om ”Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?”. Den 16 mars anordnar rådet ett seminarium om rapporten.

Tid: Måndagen den 16 mars kl. 13.00-17.00

Referensgruppsmöte i Östhammars kommun

18 februari 2020, 16:30 - 17:30

Den 18 februari håller Östhammars kommuns referensgrupp möte. Där planerar kommunens slutförvarsorganisation att informera om Fud 2019 (forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall samt för avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar).

Logga in