Kalendarium 2013

MKG-seminarium om slutförvarsprövningen och SFR

16 maj 2013, 14:00 - 16:00

På eftermiddagen torsdagen den 16 maj arrangerar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning ett öppet seminarium i Stockholm med inbjudna talare från Strålsäkerhetsmyndigheten. Seminariet kommer att handla om prövningsprocessen om ett slutförvar för använt kärnbränsle samt aktuella frågeställningar som rör SFR, slutförvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall.

MKG på Socialdemokraternas partikongress

3 april 2013 - 7 april 2013

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kommer att finnas representerade med en utställning på Socialdemokraternas partikongress i Göteborg den 3-7 april. På fredagen den 5 april kommer MKG att hålla i ett seminarium med titeln ”Slutförvarsprojektet för kärnavfall – miljöorganisationernas syn”. 

SSM:s tredje informationsmöte om regeringsuppdrag avseende finansieringslag- och förordning

27 mars 2013, 13:00

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har bjudit in till fyra informationsmöten för att i samband med dem samla in synpunkter från externa intressenter. SSM har i uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagen och finansieringsförordningen.

SSM:s andra informationsmöte om regeringsuppdrag avseende finansieringslag- och förordning

5 februari 2013, 9:30

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har bjudit in till fyra informationsmöten för att i samband med dem samla in synpunkter från externa intressenter. SSM har i uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagen och finansieringsförordningen.

Logga in