Kalendarium 2010

MKG håller årsmöte

28 maj 2010

För mer information kontakta kansliet:
info(at)mkg.se
031-7110092.

Tid: 28 maj, kl.09-11.30
Plats: Studiefrämjandet, Portalgatan 2, Uppsala

Advisory Bodies to Government, ABG möts i Stockholm

20 maj 2010 - 21 maj 2010

Inom organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD finns kärnenergibyrån Nuclear Energy Agency, NEA. Byrån arbetar för att atomenergin ska bli en säkrare energikälla. Inom byrån finns en arbetsgrupp som kallas ABG, Advisory Bodies to Government.

Samråd om säkerhetsanalysens roll

3 maj 2010

SKB har efter påtryckningar öppnat samrådet igen. Samrådet kommer att handla om säkerhetsanalysens roll i miljökonsekvensbeskrivningen.

Inget nytt underlag har tagits fram inför mötet.

Tid: 3 maj 2010, kl.18.00-21.00
Plats: Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar

Kärnavfallsrådet håller öppet rådsmöte

15 april 2010

Den 15 april håller Kärnavfallsrådet ett öppet rådsmöte.

Mötets tema är:
- Vilka bergtekniska utmaningar finns inför byggandet av ett slutförvar?
- Hur lyckas man säkerställa initialtillståndet?

Tid: 15 april 2010, kl.13-17
Plats: Näringslivets hus, Stockholm

Informationsmöte i Mariehamn om slutförvaret i Östhammar

14 april 2010

Onsdagen den 14 april kommer representanter från kärnavfallsbolaget SKB och Östhammar kommun till Mariehamn, Åland, för att berätta om slutförvaret som planeras i Östhammar. På mötet kommer också Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG göra en presentation.

Möte med referensgruppen för ”Kopparkorrosion i syrefri miljö”

23 mars 2010, 23:00

Den 24 mars ordnar SKB ett första möte för den referensgrupp de startat till projektet ”Kopparkorrosion i syrefri miljö”. Referensgruppen ska, enligt SKB, ges full insyn i experimenten inom projektet.

Seminarium om djupa borrhål i Washington, DC

14 mars 2010, 23:00

Den 15 mars anordnar det statliga amerikanska energiforskningslaboratoriumet, Sandia National Laboratories, och Massachusetts Institute of Technology ett seminarium om den alternativa metoden djupa borrhål.

Samråd enligt miljöbalken i Oskarshamn

8 februari 2010, 23:00

Den 9 februari 2010, i Oskarshamn, anordnar kärnavfallsbolaget, SKB, samrådsmöte enligt miljöbalken. Ämnet för samrådet är den miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som ska finnas med ansökan för att bygga ett slutförvar för högaktivt radioaktivt avfall. Mer specifikt kommer samrådsmötet i Oskarshamn handla mer om den inkapslingsanläggning som industrin planerar att bygga där.

Samråd enligt miljöbalken i Östhammar

5 februari 2010, 23:00

Den 6 februari, i Östhammar, anordnar kärnavfallsbolaget, SKB, samrådsmöte enligt miljöbalken. Ämnet för samrådet är den miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som ska finnas med ansökan för att bygga ett slutförvar för högaktivt radioaktivt avfall.

Samråd om: Preliminär MKB kärnbränsleförvar och vattenverksamhet

Logga in