Nyheter

”Säkerheten för kärnavfall kan inte garanteras”: Naturskyddsföreningens och MKG:s slutreplik på SvD debatt om kärnbränsleförvaret

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG skrev den 14 februari på Svenska Dagbladets debattsida, "Kopparkapslarna håller inte måttet". Föreningarna lyftte problemet med att det inte är visat att kopparkapslarna som ska garantera den långsiktiga säkerheten i kärnbränsleförvaret kommer att hålla.

KD vill pressa regeringen att fatta beslut om kärnbränsleförvaret i april

Sveriges Radio rapporterade den 18 februari att Kristdemokraterna söker stöd i riksdagen för att tvinga fram att regeringen senast i april ska fatta beslut om ansökan om ett kärnbränsleförvar i Forsmark, vilken även innehåller en prövning av en utökning av mellanlagret Clab i Oskarshamn.

Korrosionsforskare i replik i SvD bekräftar att kärnbränsleförvaret bör underkännas

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG argumenterade 14 februari på Svenska Dagbladets debattsida för att det inte är visat att kopparkapslarna kommer att garantera den långsiktiga säkerheten i det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. Den 15 februari kom en replik från den tidigare KTH-forskaren Teodor Aastrup.

”Kopparkapslarna håller inte måttet”: Naturskyddsföreningen och MKG på SvD debatt om kärnbränsleförvaret

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG skriver i dag på Svenska Dagbladets debattsida. Föreningarna lyfter problemet med att det inte är visat att kopparkapslarna som ska garantera den långsiktiga säkerheten i kärnbränsleförvaret kommer att hålla.

Naturvårdsverket avser komplettera Esbo-samråd om kärnbränsleförvaret

Ansökan om ett få bygga ett kärnbränsleförvar kompletterades med nya handlingar om kopparkorrosion våren 2019. Regeringen har bett Naturvårdsverket svara på om kompletteringen innebär att det även bör genomföras ett kompletterande Esbo-samråd, dvs. att andra länder ges möjlighet att inkomma med fler synpunkter.

DN-artikel om kärnbränsleförvaret dubbelt felaktig för att utpressa regeringen

I en nyhetsartikel i Dagens Nyheter tillåts en Vattenfallchef och en enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten SSM oemotsagda få framföra dubbla felaktigheter rörande regeringens prövning av kärnbränsleförvarsansökan.

Informationsbevarande uppmärksammas av SVT

I ett inslag den 5 februari 2021 uppmärksammar SVT Nyheter frågeställningen om hur framtida generationer ska kunna varnas för kärnavfall.

MKG:s synpunkter på SSM:s uppdaterade nationella plan för hantering av kärnavfall

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM arbetar med att uppdatera den nationella planen för allt radioaktivt avfall. Planen är Sveriges version av det krav på att varje medlemskap ska ha ett nationellt program för ansvarsfull och säker hantering använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Miljöministern försvarar prövningen av kärnbränsleförvaret i riksdagen

Riksdagen höll den 29 januari 2021 en interpellationsdebatt om kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett förvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det var Joar Forsell (L) och Alexandra Anstrell (M) som ställde frågor till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) med kritik som främst handlade om den upplevd långsamma behandlingen av ansökan.

Workshop för kommunfullmäktige i Östhammar om SFR 2

Ansökan om tillstånd för att få bygga ett nytt förvar för kortlivat rivningsavfall, SFR 2, vid det befintliga SFR i Forsmark stod på agendan den 28 januari 2021 då Östhammars kommun höll workshop för förtroendevalda i kommunfullmäktige. Detta med anledning av de förberedelser kommunen gör kring beslut i vetofrågan om SFR 2.

Logga in