Nyheter

The Environmental Court’s main licensing hearing about a final repository for spent nuclear fuel in Forsmark – September 5 to October 27

The Environmental Court’s main hearing concerning the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company SKB’s license application for a final repository for spent nuclear fuel in Forsmark, Sweden, began September 5, at Quality Hotel Nacka in Stockholm.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 1 Stockholm

Huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle har idag, den 5 september, inletts hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Den första dagen av förhandlingen bestod bl.a. av att de olika parterna framförde sin inställning, samt yrkanden.

Idag börjar huvudförhandlingen om slutförvaret – MKG uppdaterar er

Idag den 5 september 2017 inleder Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt huvudförhandlingen om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Sammanhållen prövning av SFR 2

Både Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG och Strålsäkerhetsmyndigheten har yttrat sig till mark- och miljödomstolen om vikten av en samtida kungörelse om ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR.

Naturskyddsföreningen och MKG stödjer SSM:s förslag på höjda kärnavfallsavgifter för 2018-2020

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 1 september skickat in sitt svar på Strålsäkerhetsmyndighetens remiss om kärnavfallsavgifter för 2018-2020. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har föreslagit en höjning av avgiften till kärnavfallsfonden från genomsnitt 4,0 öre till 6,4 öre per producerad kWh.

Riksgälden får hela ansvaret för kärnavfallsfinansiering

I samband med att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kommer att flytta till Katrineholm kommer myndigheten bli av med sin del av ansvaret över frågor rörande finansieringslagen och finansieringsförordningen om hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.

Regeringen vill att SSM flyttar till Katrineholm

Regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att flytta en så stor del av myndighetens verksamhet som möjligt från Solna i Stockholm till Katrineholm. Flytten ska vara avslutad senast den 30 november 2018. 

Naturskyddsföreningen och MKG yttrar sig över SKB:s senaste yttrande över inkomna synpunkter i sak

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 30 augusti 2017 svarat på mark- och miljödomstolens remiss över kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s senaste yttrande den 30 juni över inkomna remissynpunkter i sak.

Om EN vecka startar huvudförhandlingen om slutförvaret

Det är en vecka kvar till att Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt håller huvudförhandling om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Huvudförhandlingen startar den 5 september 2017 kl. 10.00 på Quality Hotel Nacka i Stockholm.

Huvudförhandling om slutförvaret – TVÅ VECKOR KVAR

Det är två veckor kvar till att Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt håller huvudförhandling om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Huvudförhandlingen startar den 5 september 2017 på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Detta kommer bli en av Sveriges största miljöprövningar genom tiderna.

Logga in