Nyheter

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 4 Stockholm

Möjligheten för motparter att framställa sina synpunkter gällande plats- och metodval, samt säkerhet efter förslutning under domstolsförhandlingen startade igår och fortsatte i dag, under dag fyra.

Huvudförhandlingen: Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter

Under dag fyra av huvudförhandlingen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt framför Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 3 Stockholm

Under första hälften av dag tre redogjorde Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för resultat från sin granskning gällande metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning. Domstolen ställde flera frågor till SSM, bl.a.

Remiss av SSM:s förslag till strukturella förändringar i förordning om vissa avgifter till SSM

Regeringen har skickat ut Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, förslag till strukturella förändringar i förordningen om vissa avgifter till SSM på remiss, med slutdatum 2 oktober.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 2 Stockholm

Dag två av huvudförhandlingen om ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle har avslutats. Huvudfrågor har varit metodval, platsval och säkerhet efter förslutning med presentationer av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Imorgon, den 7 september, kl. 09:00 fortsätter huvudförhandlingen på Quality Hotel Nacka i Stockholm med presentationer från bl.a.

The Environmental Court’s main licensing hearing about a final repository for spent nuclear fuel in Forsmark – September 5 to October 27

The Environmental Court’s main hearing concerning the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company SKB’s license application for a final repository for spent nuclear fuel in Forsmark, Sweden, began September 5, at Quality Hotel Nacka in Stockholm.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 1 Stockholm

Huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle har idag, den 5 september, inletts hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Den första dagen av förhandlingen bestod bl.a. av att de olika parterna framförde sin inställning, samt yrkanden.

Idag börjar huvudförhandlingen om slutförvaret – MKG uppdaterar er

Idag den 5 september 2017 inleder Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt huvudförhandlingen om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Sammanhållen prövning av SFR 2

Både Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG och Strålsäkerhetsmyndigheten har yttrat sig till mark- och miljödomstolen om vikten av en samtida kungörelse om ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR.

Naturskyddsföreningen och MKG stödjer SSM:s förslag på höjda kärnavfallsavgifter för 2018-2020

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 1 september skickat in sitt svar på Strålsäkerhetsmyndighetens remiss om kärnavfallsavgifter för 2018-2020. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har föreslagit en höjning av avgiften till kärnavfallsfonden från genomsnitt 4,0 öre till 6,4 öre per producerad kWh.

Logga in