Yttranden

Här kan du ladda ner de yttranden som MKG skickat in till domstol och myndigheter.

På MKG:s hemsida Om slutförvarsansökan kan du även separat följa de yttranden som Naturskyddsföreningen och MKG lämnar in i granskningen av slutförvarsansökan. Här finns föreningarnas diarie >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak om SFR 2

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG yttrade sig i sak till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR den 31 oktober 2018.

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak om SFR 2

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har yttrat sig i sak till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR.

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om vilandeförklaring i artskyddsmålet

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande angående frågan om vilandeförklaring i artskyddsmålet, mål M4617-13.

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om vilandeförklaring i hamnmålet

Naturskyddsföreningen och MKG har lämnat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen angående ansökan om tillstånd till hamnverksamhet vid Forsmarks hamn. Föreningarna anser att målet bör vilandeförklaras. 

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om SSM:s interna kapseldiskussion 2/2

Med anledning av publiceringen i Sveriges Natur den 23 oktober om Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, interna kapseldiskussioner lämnade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG den 23 oktober in ett yttrande till mark- och miljödomstolen. Till yttrandet bifogas det interna SSM-dokumentet och Sveriges Naturs nyhetsartikel.

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om SSM:s interna kapseldiskussion 1/2

Med anledning av publiceringen i Sveriges Natur den 11-12 oktober om Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, interna kapseldiskussioner om risker med kryp av koppar och kopparkorrosion lämnade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG den 13 oktober in ett yttrande till mark- och miljödomstolen.

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande angående överklagande av artskyddsdispens

Angående SKB:s yttrande av den 21 december 2016 angående överklagande av artskyddsdispens för åtgärder i samband med anläggande av slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun.

MKG:s yttrande över utökat markförvar i Ringhals

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 11 augusti in ett yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt avseende Ringhals AB:s ansökan om att få tillstånd för en utökning av lagringsvolym vid markförvaret för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals. 

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om vikten av en sammanhållen prövning av SFR 2

Både Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG och Naturskyddsföreningen har yttrat sig till mark- och miljödomstolen om vikten av en samtida kungörelse om ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR. 

Logga in