7 december 2011 |

MKGs synpunkter efter det första samrådsmötet om SFR 2

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat in en samrådsinlaga efter det första samrådsmötet inför en ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall, SFR 2.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB planerar att lämna in en ansökan om att få bygga och driva ett nytt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR 2). Bolaget vill genomföra projektet som en utbyggnad av det nuvarande slutförvaret SFR i Forsmark och planerar även att söka tillstånd för den nuvarande verksamheten i SFR enligt miljöbalken eftersom anläggningen är så gammal att den aldrig miljöprövats.

Enligt bestämmelser i miljöbalken ska samrådsmöten hållas som ett led i förberedelserna inför ett inlämnande av ansökan. Det första samrådsmötet hölls den 22 november 2011. Därefter har remissinstanser getts möjlighet att skicka in sina synpunkter. SKB:s plan är att lämna in en tillståndsansökan för en utbyggnad av SFR år 2013. 

I Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, samrådsinlaga ifrågasätter bl.a. föreningen att den sökta verksamhetens planerade ansökan blandas ihop med det redan befintliga slutförvarets ansökan om fortsatt drift. Föreningen skriver ”Eftersom anläggningarna är liknande (något annat är svårt att tänka sig eftersom kärnavfallsbolaget har tänkt sig hantera ansökan som den gör), bör alltid en separat tillståndsansökan enligt miljöbalken om fortsatt drift av SFR komplettera en tillståndsansökan om ett nytt slutförvar.”

MKG har även ett flertal frågor som rör lokaliseringen av SFR 2 och finner det inte uppenbart att den nya anläggningen ska vara en utbyggnad av den gamla. Om säkerhetsanalyser visar att det finns bättre lokaliseringar kan det mycket väl bli fråga om en ny anläggning på en helt annan plats. 

Läs hela MKG:s inlaga samt andra nyheter om SFR på MKG:s hemsida bland länkarna.

 

Länkar:

Protokoll från mötet >>

Presentationer från mötet >>

Sammanfattning av skriftliga synpunkter och frågor samt SKB:s svar >>

Inlagor:

MKG:s första yttrande i samrådet om SFR, 111207 >>

Oss:s yttrande i samrådet >>

Kärnavfallsrådets:s yttrande i samrådet >>

SSM:s yttrande i samrådet >>

Fler inlämnade inlagor finns på SKB:s hemsida >>

Uppdatering:
Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG skriver till SSM om att det finns risk för läckströmskorrosion i SFR och en komplettering av samrådsinlagan om SFR 2 111207 om denna fråga, 120620 >>

Nyhet om MKG:s samrådsinlaga efter det andra samrådsmötet, 121207 >>

Logga in