27 mars 2018, 16:30 - 17:30 |

Websänt referensgruppsmöte från Östhammar med Kärnavfallsrådet

Östhammar kommun websänder sitt referensgruppsmöte med inbjudna talare från Kärnavfallsrådet. Carl Reinhold Bråkenhielm och Ingvar Persson kommer att presentera delar av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport för 2018, Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018. Beslut under osäkerhet. De delar som kommer att presenteras är:

- Etisk osäkerhetAnsvaret för slutförvaring av använt kärnbränsle
- Stegvis prövning enligt kärntekniklagen
- Det kommer även ges en kort presentation av rådet och bakgrunden till rapporten.

Tid: 27 mars kl. 16:30-17:30
Här hittar du websändningen: www.slutforvarforsmark.se 

 

Länkar:

Östhammars kommuns hemsida om slutförvarsprojektet >>

Nyhet på MKG:s hemsida om kunskapslägesrapporten, 180218 >>

Logga in