8 mars 2011 |

SSM-rapport från workshop om kopparkorrosion och bufferterosion

Den 15-17 september 2010 arrangerade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en workshop för myndighetens externa experter inom områdena ämnet kopparkorrosion och lererosion. Nu har rapporten från workshopen kommit och den finns att ladda ner nedan. Workshopen var ett led i myndighetens arbete med förberedelser inför granskningsarbetet av kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Bolaget har aviserat att ansökan ska skickas in till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen den 16 mars 2011.

Vid mötet diskuterades ett antal frågeställningar som kommer att vara viktiga vid Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av kärnavfallsbolagets säkerhetsanalys, SR Site, som blir tillgänglig först i samband med att ansökan om ett slutförvar lämnas in. I rapporten ges även en bild av hur myndigheten kommer att använda dess externa experter i granskningsarbetet.

 

 

Länkar:

SSM:s rapport ”2011:08 Workshop on Copper Corrosion and Buffer Erosion Stockholm 15-17 September 2010” 110308 >>

Möjlighet att ladda ner rapporten ”2011:08 Workshop on Copper Corrosion and Buffer Erosion Stockholm 15-17 September 2010” på SSM:s hemsida >>

Logga in