28 juni 2012 |

SSM ber SKB kommentera på remissynpunkter om djupa borrhål

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fick den 1 juni in ett 40-tal remissyttranden med synpunkter på om ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle behöver kompletteras. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, har en månad senare fått ett brev från SSM där myndigheten ber bolaget att kommentera de inkomna synpunkterna om den bristande redovisningen av alternativa metoder och särskilt den alternativa metoden djupa borrhål.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skriver i ett brev till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB att ett antal remissinstanser har framfört att redovisningen av alternativa metoder, särskilt rörande alternativet djupa borrhål behöver kompletteras. SSM vill genom brevet ge SKB möjlighet att lämna sina synpunkter på vad remissinstanserna yttrat om bristerna inför ett eventuellt beslut om komplettering från myndigheten. SKB:s synpunkter ska vara lämnade till SSM senast den 15 september. Läs SSM:s brev nedan.

Den 1 juni var sista dagen för remissinstanserna att lämna sitt yttrande till SSM med synpunkter på kompletteringsbehov av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG lämnade in ett gemensamt yttrande där frågan om den bristande redovisningen av alternativa metoder var en av de största frågorna som föreningarna lyfte fram. Du hittar en länk till samtliga remissinstansers yttranden nedan.

 

 

 

Länkar

SSM:s brev till SKB där möjlighet för bolaget ges att svara på remissinstansernas synpunkter, 120628 >>

SSM:s remiss om kompletteringsbehov samt remissinstansernas svar (listade på MKG:s hemsida) >>

Länk till nedladdningsbara handlingar från SSM:s diarium om prövningen (på MKG:s hemsida) >>

Om SSM:s granskningsplan >>

SSM:s hemsida om slutförvar >>

Logga in