28 november 2012 |

SKB skjuter fram byggstart av slutförvaret

Enligt uppgifter i Uppsala Nya Tidning skjuter kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB upp den planerade byggstarten av ett slutförvar för använt kärnbränsle med två år till 2019.

På Uppsala Nya Tidnings webbsida kunde man idag läsa att SKB:s styrelse beslutat att flytta fram byggstarten för det slutförvar för använt kärnbränsle som SKB ansökt om att få bygga. Anledningen är att tillståndsprövningen bedöms ta längre tid än väntat.

Uppdatering
SKB bekräftar informationen på sin hemsida. SKB skriver att den justerade tidsplanen innebär att den pågående tillståndsprocessen kommer att prioriteras framför förberedelser för byggstart. Länk till nyheten finns nedan. 

Länkar 

Nyhet på UNT:s hemsida >>

På MKG:s hemsida kan du följa granskningen av slutförvarsansökan >>

Uppdatering: Nyhet på SKB:s hemsida, 121130 >>

Logga in