23 oktober 2013, 9:00 - 15:00 |

SKB presenterar Fud-13

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är av regeringen utsedd att granska kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprogram, Fud. Myndigheten ska lämna ett yttrande över årets forskningsprogram, Fud-13 till regeringen senast den 31 mars 2014. 

SSM kommer i höst att skicka ut Fud-13 till ett 70-tal remissinstanser för att samla in synpunkter på programmet. SSM har bett SKB att presentera Fud-13 för remissinstanserna den 23 oktober. 

Tid: 23 oktober kl.09-15 (som längst)
Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm 
Anmälan: senast den 17 oktober, se information i inbjudan 

 

Länkar:

Inbjudan och program >>

SSM:s förhandsinformation om granskningen av SKB:s Fud-program 2013 >>

Om tidigare års Fud på MKG:s hemsida >>

Logga in