19 mars 2010 |

SKB återupptar samråd om den långsiktiga säkerheten

Kärnavfallsbolaget SKB har öppnat samrådet om slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark igen. Den 3:e maj på kvällen kommer ytterligare ett samrådsmöte att hållas i Östhammar. Mötet är ett resultat av den breda kritik på bolagets val att avsluta samrådet innan samråd kunnat ske om en mer slutgiltig version av den långsiktiga miljösäkerheten.  Det är dock oklart om bolaget kommer att utföra ett i detta avseende fullgott samråd eller om bolaget på samrådsmötet endast tänker informera om hur säkerhetsanalysen kommer att hanteras i den slutgiltiga miljökonsekvensbeskrivningen som lämnas in med ansökan. 

I mars 2010 avslutade SKB samrådet inför ansökan om ett slutförvar för kärnavfall med samrådsmöten om en preliminär miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Ett antal tunga aktörer, inklusive Kärnavfallsrådet, Östhammars kommun och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, var kritiska till hur den långsiktiga säkerhetsanalysen hanterats inom samrådsprocessen och i den preliminära MKB:n. Även Strålsäkerhetsmyndigheten ansåg att det kan vara befogat med ett fortsatt samråd om den långsiktiga säkerheten. Som läget är nu har samråd endast skett om en preliminär version av säkerhetsanalysen, SR-Can, som kom 2006. Trots att det sedan dess dykt upp ett flertal nya frågeställningar som rör långsiktig miljösäkerhet, bland annat om kopparkorrosion och lererosion, har kärnavfallsbolaget hittills sagt att det inte kommer att presenteras någon ny information om den slutgiltiga säkerhetsanalysen, SR-Site, innan ansökan lämnas in. Enligt nuvarande plan ska detta ske i slutet av 2010.

Enligt kärnavfallsbolagets kallelse kommer det nya samrådsmötet i maj kommer att handla om säkerhetsanalysens roll i miljökonsekvensutredningen och inför mötet kommer det inte några nya underlag. Det är oklart om bolaget på mötet bara har tänkt berätta mer utförligt hur den långsiktiga säkerheten kommer att presenteras i den slutgiltiga MKB:n och meddela att synpunkter på den slutgiltiga säkerhetsanalysen SR-Site kommer att få lämnas endast inom prövningen av ansökan. Eller om det blir något ytterligare samråd om en mer slutgiltig version av säkerhetsanalysen som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och andra aktörer anser vara en processförutsättning.

Länkar:

SKB:s inbjudan till samrådsmöte i Östhammar den 3:e maj.

Kalenderuppgift om samrådsmötet på MKG:s hemsida

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s samrådsinlaga. Här finns även organisationers yttrande över den preliminära MKB:n.

 

Logga in