14 september 2010, 11:30 - 16 september 2010, 13:00 |

Seminarium: "Decommissioning of nuclear facilities"

Ett seminarium på temat ”Decommissioning of nuclear facilities” arrangeras av Kärnkraftstekniksbolaget Studsvik AB och Kärnavfallsbolaget, SKB den 14-16 september. Mötet handlar om rivning av kärnreaktorer, friklassning och slutförvaring av avfall. 

Dagarna delas in under tre hållpunkter:
-       Decommissioning and dismantling
-       Free release and radiological survey
-       Waste management and final disposal respectively 

Under seminariet får man också en guidad rundtur vid Studsviks anläggningar och externa presentationer från International Atomic Energy Agency, IAEA och The Nuclear Energy NEA. Seminariet sponsras av Nordisk kärnsäkerhetsforskning, NKS.

Tid: 14-16 september
Plats: Studsvik, Nyköping
Arrangör: Studsvik AB och Svensk Kärnbränslehantering AB 

Länkar:

Inbjudan från Studsvik >> 

Program >>

Nyhet på Studsviks hemsida >>

Logga in