18 februari 2020, 16:30 - 17:30 |

Referensgruppsmöte i Östhammars kommun

Den 18 februari håller Östhammars kommuns referensgrupp möte. Där planerar kommunens slutförvarsorganisation att informera om Fud 2019 (forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall samt för avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar).

Information kommer även att ges om SKB:s senaste yttranden i prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle (med bemötande av remissvar på kompletteringen, bland annat från Östhammars kommun).

Logga in