10 maj 2011 |

Prövningen av ansökan temat på seminarium i Östhammar

Den 10 maj genomförde Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tillsammans med Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, och Naturskyddsföreningen det tredje och sista seminariet i Östhammar under våren 2011. Temat för kvällen var hur granskningen och prövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle kommer att ske. Talare under kvällen var MKG:s kanslichef Johan Swahn och Oss ordförande Kenneth Gunnarsson. Med på seminariet fanns också Naturskyddsföreningens jurist Joanna Cornelius.

Tisdagskvällen den 10 maj samlades ett 20-tal personer i Östhammars Missionskyrka för att närvara vid det tredje av Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s, tre seminarier under våren. Temat för kvällen var ” Hur kommer granskningen och prövningen av slutförvaret gå till?”.

Innan seminariet började presenterades MKG:s nya ordförande Anna Sundahl, Naturskyddsföreningens jurist Joanna Cornelius, MKG:s kanslichef Johan Swahn samt Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, ordförande Kenneth Gunnarsson. Kenneth Gunnarsson inledde sedan seminariet med reflektioner från samers påverkan av Tjernobylolyckan, vilket fortfarande påverkar deras renskötsel, och kommande risker vid ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Kvällens talare, MKG:s kanslichef Johan Swahn, började med att ge en bakgrund om MKG och det svenska slutförvarsprojektet för att sedan komma till dagens tema, granskningen av ansökan om ett slutförvar. Viktiga frågor för den kommande granskningen som togs upp var bl.a. om ansökan är komplett, om samrådet varit fullgott samt om säkerhetsanalysen kommer att hålla granskningen. Du kan läsa hela presentationen nedan.

 

Länkar:

Johan Swahns presentation ”Prövningsprocessen för slutförvaret och Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete” 110510 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om vårens seminarier, 110328 >> 

Logga in