28 maj 2010, 13:00 - 16:00 |

MKG arrangerar seminarium i Uppsala om kopparkorrosion, djupa borrhål och kärnavfallsjuridik

Efter trettio år av forskning finns fortfarande ingen säker lösning på hur vi ska slutförvara vårt högaktiva kärnavfall. På eftermiddagen den 28 maj arrangerar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett kärnavfallsseminarium med titeln "Kärnavfall - hot och möjligheter". På seminariet kommer experter presentera sin syn på viktiga aktuella frågeställningar och det kommer finnas tid för frågor och diskussion. Seminariet kommer att ta upp säkerhetsproblem med kärnavfallsbolaget SKB:s förslag på slutförvar, den alternativa metoden djupa borrhål samt juridiska aspekter på miljöprövningen av ett slutförvar.

Seminariet är öppet för alla. Ingen föranmälan krävs men vi är glada om du ändå skickar ett mejl till info(at)mkg.se för planeringen av fika.

Kärnavfall - hot och möjligheter

Tid: 28 maj kl. 13-16
Plats: Studiefrämjandets lokaler, Portalgatan 2, Uppsala

Kl.13:00 Inledning
Kl.13:10 "Kan kopparkapslarna i ett slutförvar rosta sönder"? Peter Szakálos, KTH
Kl.14:00 MKG bjuder på fika
Kl.14:20 "Alternativa metoden djupa borrhål - En bättre möjlighet?", Karl-Inge Åhäll, Karlstads universitet.
Kl.15:10 "Kärnavfallsjuridik och prövningen av en slutförvarsansökan" Oscar Alarik, Naturskyddsföreningen

Om talarna
Peter Szakálos - forskare i korrosion vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Szakálos har tillsammans med forskarkollegor uppmärksammat mekanismer för kopparkorrosion, vilket påverkar kärnavfallsbolaget SKB:s föreslagna KBS-metod i ett framtida slutförvar.
Karl-Inge Åhäll - forskare och lärare i naturgeografi vid Karlstads universitet. Sedan flera år har Åhäll undersökt möjligheten att slutförvara kärnavfall i 3-5 km djupa borrhål.
Oscar Alarik - miljöjurist på Naturskyddsföreningens rikskansli.

Arrangör: Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG

Logga in