27 september 2010, 9:00 - 28 september 2010, 17:00 |

Konferens: "The Challenge of Interim Storage and Long Term Disposal 2010"

Konferensen ”The Challenge of Interim Storage and Long Term Disposal” arrangeras den 27-28 september i London. Konferensen försöker ge en överblick på läget inom kärnavfallsområdet rörande mellanlagring och slutförvaring av högaktivt kärnavfall. 

Under konferensens andra dag kommer Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG:s kanslichef Johan Swahn och Kungliga Teknologiska Högskolan, KTH:s korrosionsforskare Peter Szakálos att föreläsa. 

Tid: 27-28 september 2010
Plats: London
Arrangör: Arena International

Länkar:

Konferensens hemsida >>

Logga in