14 december 2010 - 17 december 2010 |

Konferens: Reversibility & Retrievability

Det internationella projektet ”Reversibility and Retrievability in Geological Disposal of Radioactive Waste” (R&R), kopplat till OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, ordnar en konferens i mitten av december. Konferensen kommer ta upp möjligheter och gränser i frågan om återtagbarhet av använt kärnbränsle.

Tid: 14-17 dec 2010
Plats: Centre des Congrès, Reims, Frankrike
Arrangör:
OECD Nuclear Energy Agency
Kontakt:
Praktiska frågor r-r_practical_matters@andra.fr, programfrågor, rr_inputs@nea.fr.

Länkar:

Konferensens hemsida >>

Preliminärt program >>

Logga in