2 oktober 2013, 8:00 - 17:00 |

Konferens om slutförvarsplanerna i Sverige, Finland och Frankrike

Kraftindustrins kärtnavfallsbolag SKB kommer i oktober 2013 att anordna en internationell konferens om slutförvarsplanerna för använt kärnbränsle i Sverige, Finland och Frankrike. Till konferensen, Stockholm Spring Talks, kommer ansvariga från respektive lands kärnavfallsprogram och myndighet.

Förmiddagen inleds med kärnavfallsfrågor på EU-nivå då en representant från EU-kommissionens direktorat talar. Därefter följer talare från kärnavfallsindustrin i Sverige, Frankrike och Finland som ska tala om sina erfarenheter. Under eftermiddagen talar representanter från myndigheterna i respektive land. De kommer berätta om sitt lands granskning av kärnavfallsindustrin. Dagen avslutas därefter med diskussion, sammanfattning och mingel.

I länken nedan finner du programmet för dagen och anmälningsinformation. Anmälan ska ske innan 30 augusti. 

Tid: kl.08-17 den 2 oktober 2013
Plats: Fotografiska, Stockholm
Arrangör: Svensk kärnbränslehantering, SKB
Anmälan:  maila SKB:s kontakt i länken nedan och be om en personlig inbjudan för att kunna anmäla dig. 

 

Länkar:

Länk till program och anmälan - Stockholm Talks >>

Logga in