20 november 2013 - 21 november 2013 |

Kärnavfallsrådets internationella symposium om de tekniska barriärerna

Kärnavfallsrådet är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle. Kärnavfallsrådet bjuder den 20-21 november in till ett symposium om de tekniska barriärernas funktion vid slutförvaring av kärnavfall med fokus på förhållanden i slutförvarsmiljö.

På symposiet behandlas resultat från den senaste forskningen om kopparkapsel, bentonitbuffert och omgivande berg och deras roll att uppfylla KBS-3 metodens långsiktiga säkerhet.

 

Tid: 20-21 november
Plats: Näringslivets hus, Stockholm  
Anmälan: sker via denna länk >> 

 

Länkar:

Inbjudan >>

Program >>

Information på Kärnavfallsrådets hemsida >>

 

 

Logga in