25 april 2018, 18:00 - 19:30 |

Informationsträff om utbyggnaden av SFR

Östhammars kommun anordnar en informationsträff i Österbybruk den 25 april. Peter Larsson, projektledare för utbyggnaden på SKB, kommer att ge en allmän presentation av utbyggnaden av SFR (slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall). Marie Berggren och Anna Bergsten från Strategienheten kommer att berätta om kommunens arbete med ansökan. Det kommer även finnas tid för frågor.

Tid: den 25 april kl 18.00-19.30
Plats: Österbyskolans matsal, Dannemoravägen 5, Österbybruk

Föredraget kommer att webbsändas via www.slutforvarforsmark.se

Länkar:

Information på Östhammars kommuns hemsida >>

Logga in