17 december 2008 |

Fud-seminarium i Östhammar

Den 17 december genomförde Östhammars kommun i samarbete med Oskarshamns kommun ett seminarium. Mötet handlade om den fortsatta hanteringen av de frågeställningar som behandlats i granskningen av kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s forskningsprogram Fud-07. På seminariet ställdes frågor till Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet och industrin. Även miljöorganisationerna ställde frågor och utfrågades om sitt Fud-arbete. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, fick då möjlighet att förtydliga vilka frågor som miljöorganisationerna lyft genom åren och som inte tagits till vara av den tidigare myndigheten Statens kärnkraftinspektion, SKI.

Hösten 2007 lämnade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB in sitt senaset forskningsprogram, Fud-07. I november godkände regeringen programmet som ska upprättas av industrin vart tredje år enligt kärntekniklagen. Regeringen villkorade dock sitt beslut och industrin måste bland annat lämna in en kompletterande redovisning av alternativa metoder.

Den 17 december genomförde Östhammars kommun i samarbete med Oskarshamns kommun ett seminarium. Mötet handlade om den fortsatta hanteringen av de frågeställningar som behandlats i granskningen av kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s forskningsprogram Fud-07. På utfrågningen ställde kommunerna frågor till Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet och industrin efter det att dessa gjort presentationer (finns nedan).

Även miljöorganisationerna fick ställa frågor. Dessutom ställde kommunerna frågor på de synpunkter miljöorganisationerna haft på industrins Fud-program. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, fick då möjlighet att förtydliga vilka frågor som miljöorganisationerna lyft genom åren och som inte tagits till vara av den tidigare myndigheten Statens kärnkraftinspektion, SKI. MKG menar att huvudskälet till att synpunkter från miljöorganisationernas, Statens strålskyddsinstitut, SSI, och andra aktörer inte hanterades på ett fullgott sätt av SKI var myndighetens dåvarande okritiskt positiva inställning till industrins KBS-metod. MKG har även tagit upp denna fråga i sin problembeskrivning som skickats in till Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med att ta fram en nationell plan för allt radioaktivt avfall (länk nedan)

Även Miljöorganisationernas kärnavfallssekretariat, Mllkas, ställde frågor på mötet.

Alla presentationer finns nedan.

Komplettering: Hans Jivander vid Östhammars kommun har skrivit anteckningar
från seminariet. Dessa finns nedan.

Inbjudan seminarium i Östhammar om industrins forskningsprogram Fud-07 >>

Program seminarium i Östhammar om industrins forskningsprogram Fud-07 >>

Strålsäkerhetsmyndighetens presentation av frågeställningar i Fud-07 >>

Kärnavfallsrådets presentation av frågeställningar i Fud-07  >>

Industrins presentation av frågeställningar i Fud-07  >>

MKG:s svar med frågor som inte historiskt hanterats fullgott i Fud-processen >>

Länk till nyhet om MKG:s senaste yttrande över Fud-07 >>

Länk till nyhet om MKG:s problembeskrivning till Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med en nationell plan för allt radioaktiv avfall >>

Milkas presentation 1 >>

Milkas presentation 2 >>

Seminarieanteckningar av Hans Jivander, Östhammars kommun >>

Logga in