2 februari 2011 |

Debattartikel i Ny Teknik: ”Fram med alla dokument SKB”

Tidskriften Ny Teknik har idag publicerat en debattartikel med titeln ”Fram med alla dokument SKB” där Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kräver att kärnavfallsbolaget SKB öppnar sitt arkiv med forskningsrapporter med bl a resultat från forskning om kopparkorrosion. Bolaget hanterar idag konsultrapporter med resultat från forskning som företagsinterna och väljer vilka resultat som ska redovisas utåt. Föreningarna efterfrågar en lagstiftning som garanterar insyn för alla. Detta för att arbetet med ett slutförvar av använt kärnbränsle ska bli demokratiskt förankrat och långsiktigt säkert.

Läs hela debattartikeln nedan. Där finns dessutom länkar till nyheter på MKG:s hemsida om ett brev skrivet till SKB i höstas där MKG påvisar hur SKB fuskat med redovisning av forskningsresultat, om en samrådsinlaga där MKG och Naturskyddsföreningen inom samrådet enligt miljöbalken kräver att få ta del av alla rapporter med forskningsresultat om kopparkorrosion och lera, och om ett yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG över Kärnavfallbolagets SKB:s senaste forskningsplan Fud-10 där föreningarna ger sin syn på övergripande frågor som rör forskningen inom den svenska modellen för ansvarsfördelning i kärnavfallsfrågor.

 

Länkar:

MKG och Naturskyddsföreningens debattartikel på Ny Tekniks hemsida >>

MKG och Naturskyddsföreningens debattartikel som pdf >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skriver till SKB om fusk i redovisning av forskningsresultat och behov av ökad vetenskaplig öppenhet, 101112 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s samrådsinlaga till SKB om kopparkorrosion, lererosion och rapporter >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma yttrande över SKB:s forskningsplan Fud-10 >>

Logga in