8 april 2010 |

Århuskonventionen och slutförvarsfrågan diskuterad på internationell EU-konferens

EU-kommissionens kärnkraftsavdelning i samarbete med den franska den organisationen ANCLI höll den 8-9 april en konferens om Århus-konventionen och deltagande och påverkan i beslut som rör slutförvarsfrågor.

Mötet ägde rum i Luxemburg. ANCLI är en förkortning för Association Nationale des Commissions Locales d`informations och är en organisation som samordnar lokala samrådsgrupper vid franska kärntekniska anläggningar.

Mötets upplägg baserade på Århus-konventionens tre pelare:

  • Tillgång till information
  • Tillgång till processen
  • Tillgång till juridiska möjligheter

Med på mötet fanns representanter från fjorton länder, bl.a. från myndigheter, kommuner, miljöorganisationer, och EU-tjänstemän. Ett fåtal kom även från industrin. Kenneth Gunnarsson representerade Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG, på mötet. Nedan finner ni hans presentation och hans rapport efter mötet.

Mötet var en uppföljning av ett möte i juni 2009.

Länkar:

Dagordningen för mötet >>

Deltagarförteckning för mötet >>

Kenneth Gunnarssons presentation på engelska >>

Kenneth Gunnarssons presentation på svenska >>

Kenneth Gunnarssons rapport från mötet >>

Logga in