Vecka 5 Stockholm

Tid: 23-27 oktober

Huvudfrågor: 
Avslutande villkorsdiskussion. Behandling av återstående frågor från tidigare veckor. Slutanföranden. Sammanfattning och avslutning. 

Domstolens protokoll från de tre sista veckorna av förhandlingen i Oskarshamn 2-5 oktober, Östhammar 9-13 oktober och Stockholm 23-26 oktober>>

Länkar: 

Dag 20: Sista dagen, framförande av parternas slutanföranden. Fortsatt handläggning av ansökan och tid för yttrande till regeringen.
Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 20, 171026 >>
- Slutanförande av Naturskyddsföreningen och MKG, 171026 >>

Dag 19: SKB presenterade förslag till skyddsåtgärder, villkor, åtaganden, samt bedömning av skyddade arter och Natura 2000-områden.
Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 19, 171024 >> 

Dag 18: SKB, SSM och övriga motparter svarade på kvarstående frågor från domstolen. Naturskyddsföreningen och MKG lämnade in ytterligare ett yttrande.
Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 18, 171023 >>  

Sammanställning av mark- och miljödomstolens återstående frågor vid fortsatt huvudförhandling den 23 oktober 2017 i mål M1333-11 och M 4716-13 >> (MKG:s anteckningar, dokumentet finns inte som aktbilaga) 

 

Nyheter i media:

P4 Uppland: ”Yttrande om slutförvar kan dröja”, 171026 >>

Sveriges Natur: ”Myndigheten avfärdar riskerna inför domstolen”, 171026 >>

Sveriges Radio: ”Detaljer kring slutförvar söker svar”, 171025 >>

Sveriges Radio: ”Olika åsikter om radioaktivt avfall”, 171024 >> 

Sveriges Radio, P1-morgon: ”Kärnbränsle 100 000 år framåt”, 171024 >> 

Sveriges Natur: ”Dokumentet avslöjar: Så allvarliga är riskerna”, 171023 >> 

Altinget: ”Förhandlingar om slutförvar in på spurten”, 171023 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev