Vecka 4 Östhammar

Tid: 9-13 oktober

Huvudfrågor: 
Närmare redogörelse för Kärnbränsleförvaret samt lokala miljökonsekvenser gällande t.ex. buller, påverkan på vatten och naturmiljö, artskydd, Natura 2000-frågor, miljökvalitetsnormer och strålsäkerhetsfrågor under uppförande och drift. Syn hölls i Forsmark.  

Parterna i M 4617-13 om dispens enligt artskyddsförordningen utvecklade sin talan.

Domstolens protokoll från de tre sista veckorna av förhandlingen i Oskarshamn 2-5 oktober, Östhammar 9-13 oktober och Stockholm 23-26 oktober>>

Länkar: 

Dag 17: SKB och motparter redogjorde för åtaganden och villkor. Replik och motreplik. Naturskyddsföreningen och MKG lämnade in nytt yttrande avseende SSM:s granskning.
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 17, 171013 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande, 171013 >>

Dag 16: Motparter lämnade synpunkter på naturvärden och ansökan i sin helhet. Syn vid Forsmark. 
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 16, 171012 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG:s presentation, punkt 83 >>

Dag 15: SKB redogjorde för påverkan på naturvärden och vattenmiljöer. Därutöver utvecklades talan för målet om om art- och habitatdirektivet.  
Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 15, 171011 >> 

Presentation av Naturskyddsföreningens och MKG:s expert Kristoffer Stighälls – Forsmarks naturvärden, punkt 79 >>

Lista på arter som räknades upp vid Kristoffer Stighälls presentation >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation, punkt 79 >>

Utdrag ur Artdatabasen, 171011 >>

Dag 14: SKB redogjorde för sin verksamhet vid uppförande och drift, sin MKB och konsekvenser i form av buller. SSM redogjorde för sin roll och den följande stegvisa prövningen enligt KTL efter ett tillstånd. 
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 14, 171010 >> 

Dag 13: SKB redogjorde för den sökta verksamheten, platsförhållandena, samt en fördjupad redovisning av de geohydrologiska förhållandena.
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 13, 171009 >> 

Nyheter i media: 

UNT: ”Krönika: "För gölgrodan är saken lokal"”, 171015 >>

Sveriges radio: ”SSM-chef: Risksiffror för kopparkapslar ett arbetsmaterial”, 171013 >>

Ny Teknik: "SSM: "Risker ryckta ur sitt sammanhang"", 171013 >>

Upsala Nya Tidning: ”Domstolen synade plats för kärnbränsleförvar”, 171013 >>

Syre: ”Osäkerhet kring slutförvaret”, 171012 >>

Ny Teknik: ”Avslöjandet: SSM redovisade inte risker med slutförvaret”, 171012 >>

P4 Uppland: ”Slutförvar: Mark- och miljödomstolen går på visning i Forsmark”, 171012 >>

SVT Nyheter Uppsala: ”Miljödomstolen på plats i Forsmark”, 171012 >> (se nyhetsinslag nedan)

SVT – Lokala nyheter Uppsala kl.19:55, 171012 >>

SVT Nyheter Uppsala: ”Hur ska vi förvara kärnavfall i 100.000 år?”, 171012 >>

ETC ”Så mörkade myndigheten höga strålskyddsrisker”, 171012 >>

UNT: ”SSM tillbakavisar anklagelser om slutförvar”, 171011 >>

Sveriges Natur: ”Analys: Svårt att säga nej till kärnkraftbranschen”, 171012 >>

TT publicerat i Norrbottens Kuriren ”Risker med slutförvar inte redovisade”, 171011 >>

News Cision ”Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med kärnavfallsförvar”, 171011 >>

Sveriges Natur ”Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret”, 171011 >>

Sveriges Radio ”Strålsäkerhetsmyndigheten: Risker med planerad slutförvarsmetod”, 171011 >>

UNT ”Flera svar efterlystes vid förhandlingen”, 171010 >>

Sveriges Natur ”Outredda risker kring utsläpp från kärnavfall”, 171009 >> 

UNT ”Jordnära frågor om slutförvaret tas upp”, 171009 >>

SVT Nyheter Uppsala ”Domstolsförhandlingarna om slutförvaret i Forsmark flyttas till Gimo”, 171009 >>

SVT Nyheter Uppsala ”Ödesvecka för slutförvarsfrågan”, 171009 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev