Nyheter

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen m.fl. begärde den 27 april 2022 rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Den 27 januari kompletterande föreningar ansökan.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har den 20 januari skickat in ett yttrande över SKB:s forskningsprogram Fud-2022 till SSM.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen har beslutat att lägga ner Kärnavfallsrådet vid årsskiftet. Inför nedläggningen har rådet tagit fram ett slutbetänkande som skickats in till regeringen.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallsrådet har uppdaterat en rapport från 2019 om hur åtta olika länder hanterar kärnavfall. Rådet har även varit på en studieresa till Frankrike och gett ett informationsblad om erfarenheterna.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallsrådet har den 29 december skickat in rådets yttrande över kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprogram Fud-2022 till regeringen.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Nyhetsbrev 5/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil. MKG:s Nyhetsbrev 5-2022 >>
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen minskar stödet via statsbudgeten för miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor. De 3 miljoner kronor som funnits tillgängliga i olika stödsystem sedan 2005 minskas till 2 miljoner för 2023.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Nyhetsbrev 4/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil. MKG:s Nyhetsbrev 4-2022 >>
Publicerad den i kategorin Nyheter
Idag har mark- och miljödomstolen gett kärnavfallsbolaget SKB tillstånd enligt miljöbalken att bygga ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt avfall från rivning, SFR 2, intill det nuvarande förvaret för radioaktivt driftavfall, SFR.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har låtit översätta flera av Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG:s med medlemsföreningars yttranden i prövningsprocessen inför ett beslut om ett kärnbränsleför
Publicerad den i kategorin Nyheter
Mellan 2005 och 2017 kunde ideella miljöorganisationer erhålla stöd ur kärnavfallsfonden för arbete med kärnavfallsfrågor. Sedan 2018 har regeringen i stället beslutat om särskilda medel i statsbudgeten som fördelas av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 16 december gav mark- och miljödomstolen gav bolaget dispens.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 6 december bjöd Kärnavfallsrådet in berörda aktörer till en avslutande träff med en presentation och diskussion av en extern utredning Kärnavfallsrådets betydelse för processen gällande ett slutförvar för använt kärn
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Det högsta uppmättes till 2,7 på Richterskalan.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Huvudförhandlingen om tillstånd med villkor i mål M 7062-14 om ansökan att få bygga till förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall från kärnkraften i Forsmark SFR med ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt rivningsavfall SFR 2 har pågått mellan den 29 november till 1 december.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgäldens återkommande kvartalsrapport om läget inom området kärnavfallsfinansiering publicerades den 25 november på Riksgäldens hemsida.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Sammanfattningsvis anser bolagen att SSM föregått ett regeringsbeslut om ansvar, men frågan är om ett sådant beslut är att vänta i och med att SSM:s utredning är genomförd och överlämnad.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Studien visar att både svavel och klor snabbt tränger in i kopparn och kan ge allvarliga korrosionsproblem.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SM och kärnavfallsbolaget har löpande dialogmöten för att underlätta prövningen. Det senaste mötet var 11 november och rörde ändringshantering efter PSAR är godkänd, både för kärnbränsleförvaret och SFR 2.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Nyhetsbrev 3/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil. MKG:s Nyhetsbrev 3-2022 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev