SSM 2021/6219 Utökad mellanlagring Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab)

Här kan du ladda ner innehållet ur ärende SSM 2021-6219 - Strålskyddsmyndighetens kvalitetsgranskning om utökad mellanlagring i Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) som är avslutad. Den fortsätta handläggningen av SKB:s ansökan fortsätter i ärende SSM2021-8114 "Godkännande av PSAR - preliminär".

 

Handlingar i ärende SSM2021/6219:

5. Översändande av SKB:s presentation från möte Clab 11 000 ton, 211126 >>
Bilaga: SKB:s presentation, 211124 >>

4. Mötesanteckningar från möte med SKB, 211124 >>

3. Skrivelse från SSM med förtydligande av innehållet i ansökan, 211027 >>

2. SKB översändande av presentation samt förtydligande av bolagets ställningstagande till villkor 1 i regeringstillståndet, 211011 >>
Bilaga: SKBs presentation vid mötet den 8 oktober, 211008 >>

1. SSM:s mötesanteckning från mötet om SKBs planer för utökningen av Clab, 211008 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev