SSM 2013/1222 - Kommunikation med domstolen

Här kan du följa Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer 2013/1222 "TPP (Tillståndsprövningsprojektet) Kommunikation med Nacka Tingsrätt". 

Lista med handlingarna i ärendet SSM 2013/1222, 170817 >>

 Du kan också följa diarienumret på myndighetens hemsida >>

 

Handlingar i ärende SSM 2013/1222:

14. Yttrande från SSM över utkast till förhandlingsordning, 170517 >>

13. Tillfälle att till domstolen lämna synpunkter på utkast till förhandlingsordning, 170503 >>

12. Skrivelse från domstolen med information om felaktig expedierad handling, samt protokoll angående tidsplan m.m., 161122 >>

11. Mail från domstolen med kallelse och förhandlingsordning, 161028 >>
Bilagor:
- Kallelse till muntlig förberedelse 2 november, 161028 >>
- Förhandlingsförordning inför muntlig förberedelse 2 november, 161028 >> 

10. SSM:s svar till domstolen ang. domstolens planer om muntlig förberedelse, 161026 >>

9. Mail till SSM ang. planer inför muntlig förberedelse hos domstolen, 161026 >>

8. Skrivelse från domstolen om ändrad tid för huvudförhandling och att reviderad tidplan dröjer, 160818 >>

7. Möte mellan domstolen och myndigheten om tidplan för prövningen daterat 11 december 2014, 160112 >>
Bilaga: Tidplan >> 

6. Domstolen informerar om i vilka tidningar SKB vill att kungörelsen går ut, 151223 >>
Bifogat: SKB till domstolen >> 

5. Tidplan för Sluförvar av kärnbränsle samt Protokoll från domstolen, 151223 >> 

4. Möte mellan domstolen och myndigheten om samordningen i prövningen, 130530 >>

2. Möte mellan domstolen och myndigheten om samordning i prövningen, 130219 >>

1. Möte mellan domstolen och myndigheten om samordning i prövningen, 130219 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev