SSM 2011/2426 - Kompletteringar till slutförvarsansökan

I Strålsäkerhetsmyndighetens ärende SSM 2011/2426 finns kompletteringar till granskningen av SKB:s slutförvarsansökan enligt kärntekniklagen. Om inget annat anges är alla handlingar nedan pdf-filer. 

Lista över handlingar i ärendet SSM2011/2426, 180104 >>

Du kan också följa ärendet på SSM:s hemsida >>

 

Handlingar i ärende SSM 2011/2426:

231. SKB:s avar på begärd komplettering kring försprödningsmekanismer för kapseln och åldring, deformationsåldring, blåsprödhet av segjärn, med bilaga 170904 >>

230. SSM:s begäran om komplettering om försprödningsmekanismer för kapseln, 170701 >>

229. SKB:s uppdaterade version av Bilaga K:1 från 161018 bifogas, 161021 >>
Bilaga: Bilaga K:1 Förslag till villkor >>

228. SKB:s komplettering och bemötande till mark- och miljödomstolen - rörande miljökonsekvenser till följd av hantering av bergmassor i Forsmark (KBS-3), 161018 >>
Bilagor:
1. Komplettering V och bemötande >>
2. Bilaga K:1 Förslag till villkor >>
3. Bilaga K:5 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer >>
4. Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken >>
5. Bilaga K:26 Ökat berguttag och hantering av bergmassor >> 

227. SKB:s svar på frågorna rörande krypmodellering för kopparhöljet, 151028 >>
Bilaga: Answers to SSM questions 2015-10-12 >>  

226. Begäran från SSM om förtydligande information avseende krypmodellering för kopparhöljet, 151009 >>

225. SKB:s komplettering som en del av KTL ansökan, 151002 >>
Bilagor:
1. Komplettering IV >>
2. Bilaga K:3 Frågor och svar per remissinstans >>
3. Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle >>

224. Svar till SSM på begäran om förtydligande angående krypmodell för OFP-koppar och implementering av modellen i ABAQUS, 151005 >>

223. Uppdaterat svar från SKB på frågor i protokoll från kapselavstämningsmötet 2014-06-25 (SSM2011-1137) - fråga 9 om spänningskorrosion försök, 150805 >>
Bilaga: SKB R-15-11 Further metallographic analysis of MiniCan SCC test specimens, 2015 >> 

222. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande radionuklidtransport och dosberäkningar med koppling till ythydrologi, 150513 >> (SSM:s begäran, se handling 158)
Bilaga 1. "Water balances Forsmark", SKB-presentation >>
Bilaga 2. "Procedure for estimation of water fluxes and associated Transfer Rate Coefficients in the Pandora Model", SKB ID doc 1479486, 150513 >>

221. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande radionuklidtransport och dosberäkningar, 150513 >> (SSM:s begäran, se handling 101)
Bilagor:
1. "Derivation of a dose factor for Rn-222 release to a well", SKB doc ID 1418460 >>
2. "Reply to SSM question regarding homogeneous biosphereobjects", SKB doc ID 1480681 >> 

220. Svar till SSM på begäran om förtydligande avseende svar på tidigare begäran om komplettering rörande grundvattenkemi på kort och medellång sikt, 150401 >>

219. Svar till SSMs begäran om komplettering - Miljökonsekvensbeskrivning, >> (tidigare inlämnade svar, se handlingarna 194, 192, 191, 177, 176, 131)
Bilagor:
0. Innehållsförteckning komplettering III mars 2015 >>
1. Komplettering III Förändringar i Clink och tilläggsyrkande avseende utökad mellanlagring >>
2. Bilaga K:2 – Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen. (SKBdoc 1382754 ver 3.0) >>
3. Bilaga K:3 – Frågor och svar per remissinstans. (SKBdoc 1356032 ver 3.0) >>
4. Bilaga K:10 – Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterandeinformation i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - hantering och slutförvaring avanvänt kärnbränsle. (SKBdoc 1440053 ver 2.0) >>
5. Tilläggs-MKB avseende förändringar i Clink och utökad mellanlagring. (SKBdoc 1459765ver 1.0) >>
6. Samrådsredogörelse Samråd enligt miljöbalkens 6:e kapitel 4 avseende tillstånd till utökadkapacitet för mellanlagring. (SKBdoc 1460199 ver 1.0) >>
7. Bortledande av grundvatten i samband med uppförande av Clink. (SKBdoc 1466604 ver1.0) >>
8. Radiologiska konsekvenser i samband med mellanlagring och inkapsling av använtkärnbränsle. (SKBdoc 1467351 ver 1.0) >>
9. Teknisk beskrivning avseende förändringar i Clink och utökad mellanlagring. (SKBdoc1469192 ver 1.0) >>
10. Påverkan på vattenmiljöer i samband med uppförande och drift av Clink. (SKBdoc1469340 ver 1.0) >>

218. Svar på SSMs begäran om förtydligande rörande beräkningsbeskrivningen "the mean of the peaks value", 150320 >>

217. Svar till SSM på begäran om komplettering med samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 150316 >> (SSM:s begäran, se handling 203)
Bilaga 1. Samlad redovisning om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten SKBdoc 1473304 ver 1.0, 150316 >>
Referens 1 för bilaga 1: SKBdoc 1473303 ver 1.0. Evaluation of evidence for copper corrosion products presented in Hultquist et al. (2013) Lars Werme>>
Referens 2 för bilaga 1: Copper in ultrapure water et al. Department of Chemistry Ångström Laboratory 2015 SKBdoc 1470267 ver 1.0.>>
Referens 3 för bilaga 1: Analyses on copper samples from Micans Berastegui et al. Department of Chemistry Ångström Uppsala university, 150313 SKBdoc 1473479 ver 1.0 >>
Bilaga 2. Certificate of Analysis Copper 99.9% lot H13U014. Alfa Aesar. SKBdoc 1462347 ver 1.0>>
Bilaga 3. Manus till SKB TR-15-03 Study of H2 gas emission in sealed compartments containing copper immersed in 02-free water, Johansson J, Blom A, Chakharkina A, Pedersen K, 2015.. Micans. Manus till SKB TR-15-03. SKBdoc 1472455 ver 1.0 >>

216. Sammanfattning av SKB:s svar på begärda kompletteringar och förtydliganden, februari 2015, 150227 >>

215. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet, 150227 >>
Bilagor:
1. Kriticitetsanalys och utbränningskreditering – Metodikrapport. SKBdoc1369704 version 2.0, Svensk Kärnbränslehantering AB >>
2. SKB validation of Scale 6.1 for fresh fuel. SKBdoc 1397015 version 2.0, Svensk Kärnbränslehantering AB >>
3. SKB Burn up validation with Scale 6.1. SKBdoc 1433410 version 1.0,Svensk Kärnbränslehantering AB >>
4. Kriticitetsanalys för KBS-3-systemet och slutförvaring av använtkärnbränsle. SKBdoc 1422106 version 1.0, Svensk KärnbränslehanteringAB >>
5. Clab – Kreditering av BA i BWR-bränsle för BWR kompakt- ochnormalkassett. SKBdoc 1391444 version 1.0, Vattenfall Nuclear Fule AB >>
6. Clink – Kreditering av BA i BWR-bränsle för transportkassetten och kapselför slutförvar. SKBdoc 1437058 version 1.0, Vattenfall Nuclear Fule AB >>
7. What if criticality in the final repository? SKBdoc 1417199 version 1.0, Svensk Kärnbränslehantering AB >>

214. Svar till SSM på begäran om förtydligande rörande kontroll och prövning av kapseln, 150227 >> 
Bilaga: Non-destructive testing of canister components and welds. SKBdoc 1434744 ver1.0 >>  

213. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande skadetålighetsanalys av stållock till gjutjärnsinsats, 150227 >> (SSM:s begäran, se handling 188)
Bilaga:
Canister Insert Steel Lid – Investigation into the need for damage tolerance analyses.SKBdoc 1451358 ver 1.0, Scanscot Technology AB, 2015 >> 

212. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande inverkan av koppartjocklek på kapselns designanalys, 150227 >> (SSM:s begäran, se handling 168)
Bilagor:
1. Modelling and analysis of BWR-canister and buffer for earthquake induced rockshear with copper corrosion. SKBdoc 1469524 ver 1.0, Svensk Kärnbränslehantering AB >>
2. A constitutive model for texture dependent deformation hardening and pressuredependent initiation of ductile failure in metallic materials. SKBdoc 1393179 ver 2.0, TrueStress Engineering, 2015 >>

211. Svar till SSM på frågor från kapselavstämningsmötet 25 juni 2014, 150227 >> (se SSM2011/1137 - Om tillståndsprövningen)
Bilagor:
1. Statistisk analys av brottförlängning och brottseghet för BWR- och PWR insatserSKBdoc 1464317 ver 1.0, Svensk Kärnbränslehantering >>
2. Detailed models for BWR-canisters for Earthquake induced rock shearing. SKBdoc1439722 ver 1.0, Svensk Kärnbränslehantering AB  >>
3. Damage tolerance analysis of BWR-canister inserts for spent nuclear fuel in thecase of an earthquake induced rock shear load – Influence of using more detailedmodels. SKBdoc 1450913 ver 1.0 Inspecta Technology, 2014  >>
4. Detailed models for PWR-canisters for Earthquake induced rock shearing. SKBdoc1439730 ver 1.0, Svensk Kärnbränslehantering AB  >>
5. Damage tolerance analysis of PWR-canister inserts for spent nuclear fuel in thecase of an earthquake induced rock shear load – Influence of using more detailedmodels. SKBdoc 1459222 ver 1.0, Inspecta Technology 2015  >>
6. Samlad kravbild avseende kapselns mekaniska integritet. SKBdoc 1471283 ver 1.0,Svensk Kärnbränslehantering AB  >>
7. Estimation of oxide growth on joint surfaces during FSW. SKBdoc 1402837 ver1.0, Svensk Kärnbränslehantering AB  >>
8. Analysis of creep in the KBS-3 copper canister due to internal and external loads.SKBdoc 1399768 version 2.0. Svensk Kärnbränslehantering AB  >>
9. A constitutive model for texture dependent deformation hardening and pressuredependent initiation of ductile failure in metallic materials. SKBdoc 1393179 ver 2.0, Svensk Kärnbränslehantering AB  >>

210. SSM:s begäran om förtydligande information avseende svar på tidigare begäran om komplettering rörande grundvattenkemi på kort och medellång sikt, 150211 >>

209. Svar till SSM på frågor från möte om fosfors inverkan på kopparens krypegenskaper, 150129 >>

208. Sammanfattning av SKB:s svar på begärda kompletteringar och förtydliganden, slutet 2014, 150115 >>

207. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande konstruktionsförutsättningar, 150114 >> (SKB:s begäran, se handling 100)
Bilaga: Hydrostatic pressure for detailed BWR/PWR-canisters >>

206. SKB:s svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet, 150115 >> (SSM:s begäran, se handling 61. SKB:s tidigare svar, se handlingarna 76 och 149)
Bilaga 1: Kriticitetsanalays och utbränningskreditering - Metodikrapport >>
Bilaga 2: SKB validation of Scale 6.1 for fresh fuel >>
Bilaga 3: SKB burn up validation with Scale 6.1 >>
Bilaga 4: Kriticitetsanalys för KBS-3-systemet och slutförvaring av använt kärnbränsle >>
Bilaga 5: Clab - Projektrapport - Kreditering av BA i BWR-bränsle för BWR kompakt- och normalkassett >>
Bilaga 6: Clink - Kreditering av BA i BWR-bränsle för transportkassetten och kapsel för slutförvar >>
Bilaga 7: What if criticality in the final repository >>  

205. SKB:s svar angående begäran om komplettering om kopparkorrosion samt plan för hantering av kvarstående frågor, 141128 >>
Bilaga: Certificate of Analysis, Alfa Aesar >> 

204. SKB:s svar på SSM:s begäran om förtydligande - bränsleupplösning, 141030 >>

203. SSM:s Begäran om komplettering - samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten och förtydligande av senaste resultat, 141029 >>

202. Leveranslista på kompletteringar och förtydliganden september 2014 rörande ansökningarna för KBS-systemet, 140930 >>

201. SKB:s svar på SSM:s begäran om komplettering rörande tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln, 140930 >> (SSM:s begäran, se handling 59. SKB:s tidigare svar, se handlingarna 173, 163 och 155)
Bilagor:
1. Main study – Copper tube extrusion. SKBdoc 1377246 ver 2.0, MEFOS >>
2. Simulation of forging of lids with different upper tools. SKBdoc 1392448 ver 1.0, MEFOS >>
3. Main study – Simulation of copper lid manufacturing. SKBdoc 1399827 ver 1.0, MEFOS >>
4. Oxidation kinetics of copper at reduced oxygen partial pressures. SKBdoc 1410172 ver 1.0 >> 
5. Creep of copper with different NDT sound attenuation. SKBdoc 1411196 ver 1.0, KIMAB >>
6. Analysis of PWR canister inserts using data acquired from PWR material. SKBdoc1288288 ver 2.0 Inspecta Technology >>
7. Summary of important characteristic parameters for the insert, based on performedstrength and damage tolerance analyses. SKBdoc 1288292 ver X.X >>
8. Statistical data analysis of cast iron properties for PWR-inserts from tension,compression and fracture toughness testing. SKBdoc 1414800 ver 1.0 >>
9. Non-destructive testing of canister components and welds. SKBdoc 1434744 ver 1.0 >>

200. SKB:s plan för komplettering på SSM:s begäran om skadetålighetsanalys av stållock till gjutjärnsinsats, 140930 >> (SSM:s begäran, se handling 188)

199. SKB:s svar på SSM:s begäran om förtydligande om nedträngning av utspädda vatten, 140930 >> (SSM:s begäran, se handling 189)

198. SKB:s svar på SSM:s begäran om komplettering rörande kontroll och prövning för fastställande av kapselns initialtillstånd, 140930 >> (SSM:s begäran, se handling 58. SKB:s tidigare svar, se handlingarna 172 och 118)
Bilagor:
1. Plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret. SKBdoc 1365182 ver 1.0 >>
2. Kvalitetsledningssystem för kapselproduktion. SKBdoc 1388095 ver 1.0 >>
3. Kvalificering av oförstörande provning. SKBdoc 1414464 ver 1.0 >>
4. Kravbild för oförstörande provning av kopparkapselns rör, lock och botten. SKBdoc 1414374 ver 1.0 >>
5. Kravbild för oförstörande provning av segjärnsinsats. SKBdoc 1414760 ver 1.0 >>
6. Kravbild för oförstörande provning av kopparkapselns svetsar. SKBdoc 1415307ver 1.0 >>
7. Attenuation dependent detectability at ultrasonic inspection of copper. SKBdoc1411328 ver 2.0 >>
8. Investigation of defects in manufacturing of copper tubes. SKBdoc 1399823 ver1.0 >>
9. Simulation of forging of lids with different upper tools. SKBdoc 1392448 ver 1.0 >>
10. Main study – Simulation of copper lid manufacturing. SKBdoc 1399827 ver 1.0 >>
11. Non-destructive testing of canister components and welds. SKBdoc 1434744 ver1.0 >> 

197. Lägesrapport från SKB om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 140930 >> (SSM:s begäran, se handling 16. SKB:s tidgare rapporter, se handlingarna 142 och 128)
1. "Steady state pressures in vials sealedwith butyl rubber stoppers"  SKBdoc 1448587 >>
2. "Additional measurement regarding corrosion of copper in oxygen free environment", Studsvik Arbetsrapport N-14/263. SKBdoc 1448658 >> 

196. SKBs svar på SSMs begäran om komplettering angående klimatfrågor, 140930 >> (SSM:s begäran, se handling 105)

195. SKBs svar på SSMs begäran om komplettering avseende degraderingsprocesser för kapseln, 140930 >> (SSM:s begäran, se handling 56. SKB:s tidigare svar, se handlingarna 174, 160 och 128) 
Bilagor: 
1. Influence of high chloride concentration on copper corrosion. SKBdoc 1398014 ver 1.0 >>
2. King F, Lilja C, 2013. Localised corrosion of copper canisters in bentonite porewater. SKB TR-13-27 >>
3. Sulphide mass-transport limited corrosion. SKBdoc 1422182 ver 2.0 >>
4. Corrosion of the copper canister inside due to radiolysis of remaining water in theinsert. SKBdoc 1419961 ver 1.0 >>
5. The role of hydrogen in copper. SKBdoc 1420051 ver 1.0 >>
6. Olsson P, Chang Z, Yousfi A, Thuvander M, Boizot B, Brysbaert G, MetayerV, Gorse-Pomonti D, 2013. Electron irradiation accelerated Cu-precipitationexperiment. SKB R-13-50 >>
7. Taxén C, Sandberg B, Lilja C, 2014. Possible influence from stray currents fromhigh voltage DC power transmission on copper canisters. SKB TR-14-15 >>

194. Uppdaterad dokumentation till Miljökonsekvensbeskrivningen, 140917 >>
Bilagor: Samma bilagor som i handling 191 och 192.  

193. SSM:s begäran skickad till SKB om förtydligande av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall - bakgrund beta- och gammastrålning i alfadopade prov m.m., 140915 >>

192. SKB:s korrigering av komplettering till Miljökonsekvensbeskrivning, 140909 >> (se handling 191)
Bilaga:
- Bilaga K:5 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. >>

- Bilaga K:13 Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle >> 

191. Svar från SKB till SSM på begäran om komplettering - Miljökonsekvensbeskrivning, 140904 >>
Bilagor:
Komplettering I, 2013
- Kompletteringsyttrande >>
- Bilaga K:1 Förslag till vilkor >>
- Bilaga K:2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen >>
- Bilaga K:3 Frågor och svar per remissinstans >>
- Bilaga K:4 Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark >>
- Bilaga K:5 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer - Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle >>
- Bilaga K:6 Vattenverksamhet i Forsmark. Ekologisk fältinventering och naturvärdesklassificering samt beskrivning av skogsproduktionsmark >>
- Bilaga K:7 Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen i Forsmark, beskrivning av konsekvenser för naturvärden och skogsproduktion >>
- Bilaga K:8 Errata till rapporter som ingår i ansökan >>

Komplettering II, 2014
- Kompletteringsyttrande >>
- Bilaga K:2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen >>
Bilaga K:3 Frågor och svar per remissinstans >> (uppdaterad)
Bilaga K:5 Konsekvensbedömning vattenmiljöer - Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle >>
Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken >>
Bilaga K:11 SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda metoden KBS-3 >>
Bilaga K:12 Uppdatering av rapporten Principer strategier och system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle >>
- Bilaga K:13 Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle >> (uppdaterad)
Bilaga K:14 Berg- och bentonittransporter Kärnbränsleförvaret i Forsmark >>
Bilaga K:15 Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark >>
Bilaga K:16 Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulxyne i Forsmark 2012 >> 
Bilaga K:17 Åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärde i Forsmark >> 
Bilaga K:18 Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i Forsmark >>
Bilaga K:19 Säkerhetsrelaterade platsegenskaper - en relativ jämförelse av Forsmark med referensområde >> 
- Bilaga K:15 Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark >>
- Bilaga K:16 Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulxyne i Forsmark 2012 >>
- Bilaga K:17 Åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärde i Forsmark >> 
- Bilaga K:18 Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i Forsmark >>
- Bilaga K:19 Säkerhetsrelaterade platsegenskaper - en relativ jämförelse av Forsmark med referensområde >> 

190. SKB:s svar till SSM på begäran om komplettering rörande Hultsfred som alternativ plats, 140904 >>
Bilaga: Bilaga K2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen >>

189. SSM:s begäran om förtydligande information angående nedträgning av utspädda vatten och tider till advektiva förhållanden i bufferten, 140813 >>

188. SSM:s begäran om komplettering - Skadetålighetsanalys av stållock till gjutjärnsinsats, 140806 >>

187. Sammanfattning av SKBs svar på begärda kompletteringar och förtydliganden juli 2014, 140704 >>

186. Svar på begäran om komplettering rörande konstruktionsförutsättning ”inflöde till deponeringshål mindre än 150 kubikmeter”, 140704 >> (SSMs begäran, se handling 179)

185. Svar på begäran om förtydligande rörande spänningsfördelningar i kapseln under vissa belastningsfall, 140704 >> (SSMs begäran, se handling 169)
Bilaga 1: Isostatlastfallet - BWR1-9 PWR1-4 - Rev2_3.xlsx >>
Bilaga 2: Skjuvlastfallet - BWR o PWR - 5-10 cm - Rev0.xlsx >> 

184. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande radionuklidtransport och dosberäkningar med koppling till ythydrologi, 140704 >> (SSMs begäran, se handling 158)
Bilaga 1: Water balances Forsmark >>

183. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande uppdatering av bränslets initialtillstånd m.h.t. förlängda reaktordrifttider, 140704>> (SSM:s begäran, se handling 139)

182. Svar på begäran om komplettering rörande utveckling av grundvattenkemi på försvarsdjup på kort och medellång sikt, 140704>> (SSM:s begäran, se handling 138)

181. Information rörande kommande kompletteringar av KBS-3 ansökningarna, 140627 >>

180. Svar på när komplettering ska lämnas - om konstruktionsförutsättning "inflöde till deponeringshål mindre än 150 kubikmeter", 140520 >> (SSM:s begäran, se handling 179)

179. Begäran om komplettering - Konstruktionsförutsättning "inflöde till deponeringshål mindre än 150 kubikmeter", 140321 >>

178. Svar på SSMs begäran om komplettering avseende kapselns mekaniska integritet, 140314 >> (Tidigare inlämningar, se handlingar 161 och 128. SSM:s begäran, se handling 57)
Bilaga 1-21: Se handling 161 nedan.
Bilaga 22: Probabilistic analysis of BWR canister inserts for spent nuclear fuel in the case of an earthquake  induced rock shear load >>
Bilaga 23: PM - Probabilistisk analys av skjuvlastfallet >>
Bilaga 24: Defect distributions for BWR- and PWR-insert material >>
Bilaga 25: Modelling of a canister with broken insert subjected to earthquake induced shear and subsequent glacial load >> 

177. Rättelse i "Svar på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen", 140312 >>

176. Svar på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen, 140310 >>

175. Sammanställning av SKB:s svar på begärande om förtydliganden och kompletteringar – radionuklidtransport och dosberäkningar samt effekter på andra organismer än människor, 140225 >>

174. Svar till SSM från SKB på begäran om komplettering avseende degraderingsprocesser för kapseln, 140228 >> (SSM:s begäran, se handling 56. Tidigare inlämnade svar, se handling 160 och 128) 
Bilaga 1: Influence of high chloride concentration on copper corrosion >>
Bilaga 2: "Localised corrosion of copper canisters in bentonite pore water" King F, Lilja C, 2013 >> 
Bilaga 3: Sulphide mass-transport limited corrosion >>
Bilaga 4: Corrosion of the copper canister inside due to radiolysis of remaining water in the insert >>
Bilaga 5: The role of hydrogen in copper >>
Bilaga 6: "Electron irradiation accelerated Cu-precipitation experiment" Olsson P, m.fl. 2013 >> 

173. SKBs svar på kompletteringar - tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln, 140228 >> (SSM:s begäran, se handling 59) 
Bilaga 1: "Summary of important characteristic parameters for the BWR- and PWR-insert, based on performed strengthand damage tolerance analyses" Inspecta >>
Bilaga 2: "Februarileverans av svar på kompletteringar och förtydliganden rörandeansökningarna för KBS-3-systemet" >>

172. Svar på kontroll och provning för fastställande av kapselns initialtillstånd, 140228 >> (SSM:s begäran, se handling 58) 
Bilaga 1: "Plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret" >>
Bilaga 2: "Kvalitetsledningssystem för kapselproduktion" >>
Bilaga 3: "Kvalificering av oförstörande provning" >>
Bilaga 4: "Kravbild för oförstörande provning av kopparkapselns rör, lock och botten" >>
Bilaga 5: "Kravbild för oförstörande provning av segjärnsinsats" >>
Bilaga 6: "Kravbild för oförstörande provning av kopparkapselns svetsar" >>
Bilaga 7: "Attenuation dependent detectability at ultrasonic inspection of copper" >>
Bilaga 8: "Investigation of defects in manufacturing of copper tubes" >>
Bilaga 9: "Simulation of forging of lids with different upper tools" >>
Bilaga 10: "Main study – Simulation of copper lid manufacturing" >> 

171. Sammanställning av leveransen 28:e februari av svar på kompletteringar och förtydliganden, 140228 >>

170. Svar från SKB på begäran om förtydligande rörande krypdeformation, 140228 >>
Bilaga: - Analysis of creep in the KBS-3 copper canister due to internal and external loads >> (30 MB)
Analysis of creep in the KBS-3 copper canister due to internal and external loads >> (4 MB) 

169. Begäran om förtydligande information till SKB från SSM - spänningsfördelningar i kapseln under vissa belastningsfall, 140224 >>

168. Begäran om komplettering till SKB från SSM - Inverkan av koppartjocklek på kapselns designanalys, 140221 >>

167. Tidsplaner för besvarande av kompletteringsbegäranden, 140214 >> (se SSM:s begäranden, handlingarna 138, 139 och 140)

166. Svar till SSM på begäran om förtydligande rörande EFPC, 140212 >>

165. SKBs svar på SSMs begärda kompletteringar rörande KBS-3, 140205 >>

164. Samma som handling 161. Dubbelt diarieförd?

163. Svar på SSMs begäran om komplettering rörande tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln, 140205 >>
Bilaga 1: "Main study – Copper tube extrusion", MEFOS >> (sekretessbelagd)
Bilaga 2: "Simulation of forging of lids with different upper tools", MEFOS >>
Bilaga 3: "Main study – Simulation of copper lid manufacturing", MEFOS >>
Bilaga 4: "Oxidation kinetics of copper at reduced oxygen partial pressures" >>
Bilaga 5: "Creep of copper with different NDT sound attenuation", KIMAB>> 

162. Svar på SSMs begäran om komplettering rörande retardation av radionuklider, 140205 >>
Bilaga 1:  "Memorandum: Retardation of radionuclide transport in cementaffected groundwater – response to the request by SSM for supplementaryinformation on retention of radionuclides", Crawford J, 2014 >>
Bilaga 2: "Review of the SR-Site sorption database for the SR-PSU assessment; preliminary results", Ochs M, 2013 >>
Bilaga 3: "Modelling of radionuclide retention by matrix diffusion in a layered rock model – Response to the request by SSM for supplementary information on retention of radionuclides", Löfgren M, Crawford J , 2014 >>
Bilaga 4: "Artefacts associated with electrical measurements of the rockmatrix formation factor – response to the request by SSM for supplementaryinformation on retention of radionuclides", Löfgren M, 2013 >> 

161. Svar på SSMs begäran om komplettering avseende kapselns mekaniska integritet, 140205 >> (Tidigare inlämningar, se handlingar 178 och 128. SSM:s begäran, se handling 57)
Bilaga 1: Uneven swelling pressure on the canister simplified load cases derived from uneven wetting, rock contours and buffer density distribution >>
Bilaga 2: Residual stress measuring by incremental hole drilling technique ver.1 >>
Bilaga 3: Residual stress measuring by incremental hole drilling technique ver.2 >>
Bilaga 4: Analysis of PWR canister inserts using data acquired from PWR material >>
Bilaga 5: DHD residual stress measurements within the cast iron insert of a radioactive wastecanister >>
Bilaga 6: Förstudie — Duktilitetssänkning på grund av treaxliga spänningstillstånd >>
Bilaga 7: Global simulation of copper canister - final deposition >>
Bilaga 8: Inverkan av spänningstillståndet på duktilitet i segjärnsinsats—En summering avexperimentella data >>
Bilaga 9: A constitutive model for texture dependent deformation hardening and pressure dependent initiation of ductile failure in metallic materials >>
Bilaga 10: Analysis of creep in the KBS-3 copper canister due to internal and external loads >>
Bilaga 11: Shearing of copper canister at top and base >>
Bilaga 12: Residual stress measurements within the Cast Iron Insert of a radioactive waste canister >>
Bilaga 13: Earthquake induced rock shear through a deposition hole-part 2 >>
Bilaga 14: Continuum modeling of nodular cast iron using a porous plastic model with pressure-sensitive matrix — Experiments, model calibration & verification >>
Bilaga 15: Statistical data analysis of cast iron properties for PWR-inserts from tension,compression and fracture toughness testing >>
Bilaga 16: Detailed BWR and PWR canister analysis >>
Bilaga 17: Evaluation of residual stress measurements—Effect of measured residual stresseson damage tolerance of cast iron BWR- and PWR-inserts >>
Bilaga 18: The role of phosphorus for mechanical properties in copper >>
Bilaga 19: Evaluation of the effect of triaxial stress state on damage tolerance of cast ironinserts >>
Bilaga 20: Analysis of copper lid response to axi-symmetric unfavourable swelling loadsunder the water saturation phase >>
Bilaga 21: Influences of load variations on the plastic deformation in friction stir welds andcontour slits in copper shells >> (ännu inte utgiven)

160. Svar på SSMs begäran om komplettering avseende degraderingsprocesser för kapseln, 140205 >> (SSM:s begäran, se handling 56) 
Bilaga 1: Influence of high chloride concentration on copper corrosion >>
Bilaga 2: SKB TR -13-27 "Localised corrosion of copper canisters in bentonite pore water" King F, Lilja C, 2013 >> 
Bilaga 3: Sulphide mass-transport limited corrosion >>
Bilaga 4: Corrosion of the copper canister inside due to radiolysis of remaining water in the insert >>
Bilaga 5: The role of hydrogen in copper >>
Bilaga 6: SKB R-13-50 "Electron irradiation accelerated Cu-precipitation experiment" Olsson P, m.fl. 2013 >> 

 

159. Begäran till SKB från SSM om tidsplan för kompletteringar, 140203 >>

158. Begäran till SKB från SSM komplettering om – Radionuklidtransport och dosberäkning med koppling till ythydrologi, 140124 >>

157. Brev till SKB angående December 2013 leverans av svar på kompletteringar och förtydliganden, 140110 >>

156. Sammanställning av decemberleveransen av svar på kompletteringar och förtydliganden, 131220 >>

155. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln, 131220 >>
Bilaga 1: Main study - Copper tube extrusion >> (sekretessbelagd)
Bilaga 2: Simulation of forging of lids with different upper tools >>
Bilaga 3: Main study - Simulation of copper lid manufacturing >>
Bilaga 4: Oxidation kinetics of copper at reduced oxygen partial pressures >>
Bilaga 5: Creep of copper with different NDT sound attenuation >>
Bilaga 6: Analysis of PWR canister inserts using data acquired from PWR material >>
Bilaga 7: Summery of important characteristic parameters for the insert, based on performed strength and damage tolerance analyses >>
Bilaga 8: Statistical data analysis of cast iron properties for PWR-inserts from tension, compression and fracture toughness testing >> 

154. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande interaktion mellan kopparkorrosionsprodukter och bentonit, 131220 >>
Bilaga 1: Interaktion mellan kopparkorrosionsprodukter och bentonit >>

153. Svar till SSM på begäran om komplettering avseende metallegeringar i bränsle, 131220 >>
Bilaga 1: Metal alloy particles in spent nuclear fuel >>

152. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande lång återmättnadsfas, 131220 >>
Bilaga 1: "Conceptual uncertainties and their influence on bentonite hydration", Åkesson M, 2013 >>
Bilaga 2: "Water uptake in the CRTexperiment", Kristensson O, m.fl. 2013 >>
Bilaga 3: "Description of how the CRT-model was used and how THM and TH models differ in terms of analyzing the hydration process" Kristensson O, 2013 >>
Bilaga 4: "Bentonites other than MX-80" Åkesson M, 2013 >>
Bilaga 5: "The distribution of saturation times in the Forsmark repository. The effect of hydraulic connections between deposition holes", Malmberg D, m.fl. 2013 >>
Bilaga 6: "Analysis of saturation intervals concerning long time safety during the hydration process" Kristensson O, 2013 >>
Bilaga 7: "Analysis of risks and consequences of uneven wetting in a dry deposition hole" Börgesson L, 2013 >>
Bilaga 8: "Analysis of how a buffer with brittle shear properties may affect the rock shear case" Börgersson L >>
Bilaga 9: "Analys av i vilken mån en långsam återmättnad kan förvärra försämringar av buffertens materialegenskaper pga kemiska och strukturella omvandlingar i förhållande till ett fall med snabb återmättnad" Karnland O, m.fl. 2013 >> 

151. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande löslighetsberäkningar, 131220 >>
Bilaga 1: Treatment of redox in SR-Site solubility calculations >>
Bilaga 2: Handling of uncertainty in thermodynamic data >>
Bilaga 3: Treatment of silver in solubility calculations >>
Bilaga 4: Simple Functions Spreadsheet tool: Phosphates update and Temperature assessment >>
Bilaga 5: Reply to comments and questions from SSM concerning Ba-Ra sulphate co-precipitation in canister >>

150. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande långsiktig utveckling av grundvattenkemi på förvarsdjup, 131220 >>
Bilaga 1: "Betydelsen av mikrobiell sulfatreduktion med organiskt upplöst material DOC", Kalinowski B, 2013 >>
Bilaga 2: "Jämförelser av beräknade haltintervall som funktion av djup i berget med koncentrationer som uppmätts under platsundersökningarna" Puigdomenech I, 2013 >>
Bilaga 3: "Why components that have been measured during the site investigations have been excluded from the SR-Site calculations" Auqué L F, m.fl. 2013 >>
Bilaga 4: "Effects of weathering of silicate minerals and cation-exchange on the geochemical safety indicators during the hydrogeochemical evolution at Forsmark" Auqué L F, m.fl. 2013 >>
Bilaga 5: "Future evolution of groundwater composition at Forsmark during an extended temperate period" Joyce S, m.fl. 2013 >> 

149. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet, 131220 >>
Bilaga 1: Kriticitetsanalays och utbränningskreditering - Metodikrapport >>
Bilaga 2: SKB validation of Scale 6.1 for fresh fuel >>
Bilaga 3: What if criticality in the final repository >> 

148. Svar till SSM på begäran om förtydligande angående rapport TR-10-08 "Long term radiological effects on plants and animals of deep geological repository", 131220 >>
Bilaga:  Katalog med datauttag från databasen Sicada (Sicada_10_089), innehåller 14 filer (obs! dessa är inte pdf:er):
activities.rtf >>
activity_comments.rtf >>
activity_types.rtf >>
exportlog.log >>
file_references.txt >>
fishes Sicada.xls >>
fishes.xls >>
fishes_bg_blast.xls >>
fishes_blasted.xls >>
fishes_sum_weight.xls >>
fishes_weight_blast.xls >>
fishing_bg_data.xls >>
ListOfContents.txt >>
table_descriptions.rtf >>

147. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande radionuklidtransport och dos, 131220 >>
Bilaga: "Derivation of a dose factor for Rn-222 release to a well" >>

146. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande effekter på andra organismer än människan, 131220 >>

145. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande hydrogeologiska förhållanden under glacial påverkan, 131220 >>
Bilaga: Response to SSM on hydrogeological conditions during glacial effects >> 

144. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande osäkerheter i hydrogeologiska beräkningar, 131220 >>
Bilaga 1: "Responses to SSM on Hydrogeology", Lee Hartley and Steve Joyce, AMEC 23 may 2013 >>
Bilaga 2: Excelfil "SSM-properties-question2", SKB doc 1396327 >> (33 MB)
Bilaga 3: "hydrogeological_base_case_r0_velocity", SKB doc 1396328 >>
Bilaga 4: "Responses to SSM on Uncertainties in Hydrogeological Calculations, Question 1", Lee Hartley AMEC, m.fl. >>

143. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande radionuklidtransport och dosberäkningar, 131220 >>
Bilaga 6: "Combustion of peat", Stenberg K, Avila R, 2013 >>

142. Lägesrapport om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten december 2013, 131220 >>

141. Förtydligande till SKB från SSM om – alternativa slutförvarsmetoder, 131220 >>

140. Begäran till SKB från SSM om komplettering- Hultsfred som alternativ plats, 131217 >

139. Kompletteringsbegäran till SKB från SSM om bränsle - förlängda drifttider, 131217 >>

138. Kompletteringsbegäran till SKB från SSM om grundvattenkemi, 131217 >>

137. Begäran till SKB från SSM om förtydligande - EFPC, 131217 >>

136. Brev till SKB från SSM angående lämnade kompletterande underlag till ansökan, 131126 >>

135. Begäran av förtydligande data: miljökoncentrationer av Ac-227, 131007 >>

134. SKB:s svar på begäran om komplettering av MKB - Tillkommande underlag rörande hushållningsperspektivet, 131003 >> (SSM:s begäran, se handling 68)
Referens: SKB P-13-33 Utvecklingen av snabba reaktorer >> (Den rapport som anges som referens i kompletteringssvaret. Rapporten skickades dock inte med svaret till SSM)

133. SSM:s tidplan för TPP, version 2.0, 131003 >>

132. SKB:s svar till SSM på begäran om komplettering rörande termiskt inducerad seismisk aktivitet, 131001 >>

131. Mail från SKB >>
SKB:s svar SSMs begäran om komplettering av Miljökonsekvensbeskrivning - Tillkommande underlag rörande konceptet djupa borrhål, 130930 >> 

Bilagor:
1. SKB P-13-08 ”Förutsättningar för borrning av och deponering i djupa borrhål” >> 
2. SKB P-13-10 ”Modelling of thermally driven groundwater flow in a facility for disposal of spent nuclear fuel in deep boreholes” >>
3. SKB P-13-12 ”Review of geoscientific data of relevance to disposal of spent nuclear fuel in deep boreholes in crystalline rock” >>
4. SKB P-13-13  ”Radiological consequences of accidents during disposal of spent nuclear fuel in a deep borehole” >> 

130. Avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 130423 >>

129. Begäran om förtydligande information - om förtydligande information angående utvärdering av risker för växter och djur, 130826 >>

128. SKB:s mail till SSM med kompletteringar och förtydliganden, 130628 >>
Huvuddokument: Kompletteringar och ytterligare information rörande ansökningarna för KBS-3-systemt, 130627 >>
Bilagor:
Bilaga 1. Lägesrapport om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 130626 >>
Bilaga 2. Svar till SSM på begäran om förtydligande rörande krypdeformation för kapseln, 130627 >>

Bilaga 3. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande buffert och återfyllning under driften av slutförvarsanläggningen, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 64)
Bilaga 1. Komplettering angående den avfasade överkanten (”bevel”) av deponeringshål >> 
Bilaga 2. Beräkning av volymer relaterade till deponeringshål designade enligt KBS-3V >> 
Bilaga 3. Komplettering angående tillverkning och installation av buffertringar och buffertblock >>

Bilaga 4. Svar till SSM på begäran om komplettering avseende degraderingsprocesser för kapseln, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 56)
Bilaga: Influence of high chloride concentration on copper corrosion, 130626 >>

Bilaga 5. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kapselns mekaniskaintegritet, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 57) 

Bilaga 6. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kontroll och provning för fastställande av kapselns inititialtillstånd, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 58)
Bilaga 1. Plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret >>
Bilaga 2. Kvalitetsledningssystem för kapselproduktion, 130627 >> 

Bilaga 7. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande tillverknings aspekter för ingående delar i kapseln, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 59)

Bilaga 8. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande konstruktion av undermarksdel, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 62)

Bilaga 9. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande information och IT-säkerhet, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 70)
Bilaga: Principer för informations och IT-säkerhet för inkapslingsanläggningen och slutförvaret för använt kärnbränsle och kärnavfall >>

Bilaga 10. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande ledning och styrning, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 72)

Bilaga 11. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande dokumentation och kvalitetssäkring av koder, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 78)
Bilaga 1. Verification/validation of the codes ERICA and MATLAB-Pandora >> 
Bilaga 2. Verification/validation of the codes PHREEQC, PHAST and TOUGHREACT >> 
Bilaga 3. Documentation of the code for erosion and corrosion calculations in SR-Site, 130626 >>

Bilaga 12. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande långsiktig utveckling av grundvattenkemi på förvarsdjup, 130627 >> (SSM:s begäran, se handling 43)
Bilaga 1. Betydelsen av mikrobiell sulfatreduktion med organiskt upplöst material (DOC) >> (SSM:s begäran, se handling 80)
Bilaga 2. Jämförelser av beräknade haltintervall som funktion av djup i berget med koncentrationer som uppmätts under platsundersökningarna >> (SSM:s begäran, se handling 80)

Bilaga 13. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande bergspänningar i Forsmark, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 81)

Bilaga 14. Svar till SSM på begäran om redovisning av bränslerester från Studsvikanläggningen, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 85)
Bilaga 1. Bränslerester från Studsvik fördelade i kapslar för Kärnbränsleförvaret >>
Bilaga 2. Uppskattning av riskbidrag från bränslerester, 130521 >>

Bilaga 15. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande termiskt inducerad seismisk aktivitet, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 88)

Bilaga 16. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande radionuklidtransport och dosberäkningar, 130627 >> (SSM:s begäran, se handling 90)
Bilaga 1. LDF >> (excel-fil)
Bilaga 2. LDF Ra226 >> (excel-fil)
Bilaga 3. LDF Th230 >> (excel-fil)
Bilaga 4. LDF U238 >> (excel-fil)
Bilaga 5. Variation of LDF during a sea period >> 

Bilaga 17. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande konstruktionsförutsättningar, 130626 >>

Bilaga 18. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande planer för demonstrationsdeponering, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 102)

Bilaga 19. Svar till SSM på begäran om förtydligande angående radionuklidtransport, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 104)
Bilaga: Responses to SSM on Radionuclide Transport >>

Bilaga 20. Svar till SSM på begäran om komplettering angående klimatfrågor, 130627 >>

Bilaga 21. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande osäkerheter i hydrogeologiska beräkningar, 130627 >> (SSM:s begäran, se handling 107)
Bilaga 1. Responses to SSM on Hydrogeology, 130523 >>
Bilaga 2. SSM-properties-question2 >> (excel-fil)
Bilaga 3. Hydrogeological base case r0 velocity >> (excel-fil)

Bilaga 22. Svar till SSM på begäran om komplettering avseende radionuklidretardation, 130627 >>
Bilaga: Review of the SR-Site sorption database for the SR-PSU assessment; preliminary results >>

Bilaga 23. Svar till SSM på begäran om komplettering rörande löslighetsberäkningar, 130626 >> (SSM:s begäran, se handling 98)
Bilaga 1. Treatment of redox in SR-Site solubility calculations >> 130424
Bilaga 2. Handling of uncertainty inthermodynamic data, 130513 >>
Bilaga 3. Treatment of silver in solubility calculations, 130426 >>

 

127. SKB:s svar till SSM på begäran om förtydligande angående löslighetsberäkningar, 130520 >> (SKB:s begäran, se handling 97)

126. SKB:s svar till SSM angående kompletteringsbegäranden skickade i mars 2013, 130520 >> (SSM:s begäranden, se handlingarna 105-108)

125. mail till SSM:s registrator angående SKB:s svar på begäran om förtydligande angående löslighetsberäkningar, 130520 >>

124. Brev till SKB från SSM angående kompletteringar, 130426 >> (daterad 130423 i SSM:s diarie)

123. SKBs tidplan angående SSMs begäranden som skickade i februari 2013, 130403 >>

122. SKB:s svar på begäran om komplettering - MKB, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 68)

121. SKB:s svar på begäran om komplettering - fysiskt skydd, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 73)

120. SKB:s svar på begäran om komplettering - lång återmättnadsfas, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 79) 

119. SKB:s svar på begäran om komplettering - radionuklidtransport och dosberäkningar, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 90)
Bilaga 1: LDF >> (excelfil på 12 MB)
Bilaga 2: LDF Ra226 >>
Bilaga 3: LDF Th230 >>
Bilaga 4: LDF U238 >>

118. SKB:s svar på begäran om komplettering - kontroll och provning kapselns initialtillstånd, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 58)
Bilaga: Plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret >> 

117. SKB:s svar på begäran om komplettering - buffert och återfyllning under drift av slutförvar, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 64)
Bilaga: Plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret >>  

116. SKB:s svar på begäran om komplettering - SR drift kapsel, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 63)

115. SKB:s svar på begäran om komplettering - kärnämneskontroll, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 71) 

114. SKB:s svar på begäran om komplettering - information och IT-säkerhet, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 70)

113. SKB:s svar på begäran om komplettering - konstruktion av undermarksdel, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 62)

112. SKB:s svar på begäran om komplettering - kemisk erosion av buffert, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 84)
Bilaga: Protocol for rheological measurements within the BELBaR project >>

111. SKB:s svar på begäran om komplettering - vätgastransport i slutförvaret, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 86)

110. SKB:s svar på begäran om komplettering - Kritiska faktorer för val av deponeringspositioner, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 82)

109. SKB:s svar på begäran om komplettering - förvarsdjup, 130403 >> (SSM:s begärande, se handling 83)

108. Begäran om komplettering - Retardation av radionuklider, 130326 >>

107. Begäran om komplettering - osäkerheter i hydrogeologiska beräkningar, 130315 >>

106. Begäran om komplettering - förekomst, egenskaper och långsiktig stabilitet av metall-legeringen Mo-Tc-Ru-Rh-Pd, 130315 >>

105. Begäran om komplettering - Klimat, 130315 >>

104. Begäran om förtydligande information - beräkningar för radionuklidtransport, 130311 >>

103. SKB:s plan för besvarande av kompletteringsbegäranden inkomna i december 2012, 130215 >> (se också handling 93)

102. Begäran om komplettering angående planer för demonstrationsdeponering, 130211 >>

101. Begäran om komplettering ang radionuklidtransport och dosberäkningar, 130211 >>

100. Begäran om kompletteringar angående konstruktionsförutsättningar, 130211 >>

99. Begäran om komplettering angående hydrogeologiska förhållanden under glacial påverkan, 130211 >>

98. Begäran om komplettering angående löslighetsberäkningar, 130211 >>

97. Begäran om förtydligande angående löslighetsberäkningar, 130211 >>

96. Information från SKB angående begäran om kompletteringar av modellering av vätgastransport, 130205 >> (SSM:s begärande, se handling 86)

95. Mail från SKB med svar på begäran om förtydligande ang dokumentation om tidigare granskningskommentarer, 130128 >> (SSM:s begärande, se handling 94)
Bilaga 1: SKB:s svar på begäran om förtydligande ang dokumentation om tidigare granskningskommentarer, 130128 >>
Bilaga 2: SKB's handling of the regulatory review of the safety assessment SR-Can, 110911 >>  

94. Begäran om förtydligande information angående dokumentation om tidigare granskningskommentarer, 130118 >>

93. SKB:s information om begäranden om kompletteringar: Slutförvaret och KBS-3-systemet, 121221 >> (SSM:s begäranden, se handlingarna 56-59, 61-62, 64, 70-73)
Bilaga 1: "Svar på SSM:s begäranden om kompletteringar rörande slutförvaret ochKBS-3 systemet" >> 

92. SKB:s information om begäran om komplettering: Bränsleupplösning, 121221 >> (SSM:s begäran, se handling 66)
Bilaga 1: "Svar till SSM på begäran om kompletetring om inverkan av vätgas på bränsleupplösning" >>

91. SKB:s information om begäran om komplettering: Hydrogeologiska utredningar, 121217 >> (SSM:s begäran, se handling 50)
Bilaga 1: "Svar på SSM:s begäran om förtydligande information rörandehydrogeologiska utredningar" >>
Bilaga 2:  "Reply to questions by SSM" >>

90. Begäran om komplettering om radionuklidtransport och dosberäkningar, 121217 >>

89. Begäran om komplettering om effekter på andra organismer än människan, 121217 >>

88. Begäran om komplettering angående termisk inducerad seismisk aktivitet, 121210 >>

87. Begäran om komplettering angående interaktion mellan kopparkorrosionsprodukter och bentonit, 121210 >>

86. Begäran om komplettering angående uppdatering av modellering av vätgastransport i närfältet av slutförvar, 121210 >>

85. Begäran om komplettering angående redovisning av bränslerester från Studsvik-anläggningen, 121210 >>

84. Begäran om komplettering angående faktorer och processer som påverkar buffertens kemiska erosion, 121210 >>

83. Begäran om komplettering angående försvarsdjup, 121210 >>

82. Begäran om komplettering angående kritiska faktorer för val av deponeringspositioner, 121207 >>

81. Begäran om komplettering angående bergspänningar i Forsmark, 121207 >>

80. Begäran om komplettering angånde långsiktig utveckling av grundvattenkemi på förvarsdjup, 121207 >>

79. Begäran om komplettering angående lång återmättnadsfas för slutförvar, 121207 >>

78. Begäran om komplettering angående dokumentation och kvalitetssäkring av koder, 121207 >>

77. Information från SKB angående begäranden om kompletteringar inom granskningsområde slutförvarsanläggningen, 121130 >> (SSM:s begäranden, se handlingarna 62-64 och 70-73)

76. SKB:s svar på begäran om komplettering: Frågor om kriticitet >> (SSM:s begäran, se handling 61)

75. Svar på SKB:s fråga om datum på kompletteringar, 121106 >>

74. Fråga från SKB om datum på kompletteringar, 121106 >>

Tips: Handlingarna 62-64 och 67-73 finner du listade i ordning i nyheten på MKG:s hemsida om SSM:s yttrande om kompletteringsbehov till domstolen >>

73. Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Fysiskt skydd, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 2, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

72. Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Ledning och styrning, 121029 >> (Handlingenmotsvarar bilaga 3, underbilaga 3, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

71. Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Kärnämneskontroll, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 5, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

70. Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Information och IT-säkerhet, 121029 >>(Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 4, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

69. Begäran om komplettering från delprojekt Granskning långsiktig säkerhet: Samlad rapport, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 4 i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

68. Begäran om komplettering från delprojekt Slutförvarssystemet (MKB:n): Samlad rapport, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 1 i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

67. Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Samlad rapport, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3 i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

66. Begäran om komplettering: Inverkan av vätgas på bränsleupplösning, 121029 >> 

65. SKB:s svar på begäran om komplettering, 121005 >> (SSM:s begäran, se handling 56-59)

64. Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Frågor om buffertåterfyllnad under drift, 121024 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 6, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

63. Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Information om kapsel, 121023 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 7, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

62. Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Konstruktion av undermarksdel, 121023 >>(Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 1, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

61. Begäran om komplettering: Frågor om kriticitet, 121003 >>

60. Svar på begäran om förtydligande angående belastningshastighet, 120919 >> (SSM:s begäran, se handling 45)
Bilaga 1 Förtydligande information från SKB >>
Bilaga 2 KTH om Hållfasthetslära "Uppskattning av dJ/dt för brottseghetsprover" >>
Bilaga 3 KTH om Hållfasthetslära "Kommentar - Belastningshastighetens inverkan på brottseghet" >>

59. Begäran om komplettering - tillverkningsprocesser för ingående delar i kapseln, 120911 >>

58. Begäran om komplettering - kontroll och prövning för fastställande av kapselns inititaltillstånd, 120911 >>

57. Begäran om komplettering - kapselns mekaniska integritet, 120911 >>

56. Begäran om komplettering - degraderingsprocesser för kapseln, 120911 >>

55. Information angående svar på förfrågningar om förtydligande, 120831 >> (SSM:s begäran, se handling 44, 35 och 50) 

54. Svar på begäran om förtydligande om bränsletorkning, 120621 >> (SSM:s begäran, se handling 47) - Handlingen är hemligstämplad enligt paragraf 2009:400 OSL 18:8 Säkerhets- eller bevaktningsåtgärd. 

53. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information om belastningshastighet, 120611 >> (SSM:s begäran, se handling 45)

52. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information om kapsel, 120611 >> (SSM:s begäran, se handling 35)

51. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydigande information om sulfidbildning, 120611 >> (SSM:s begäran, se handling 44)
Bilaga: Svar till SSM om begäran om förtydligande information om sulfidbildning, 120611 >> 

50. Begäran om förtydligande information angående hydrogeologi, 120529 >>
Bilaga: Begäran om förtydligande information >> 

49. Ytterligare svar till SSM om begäran om förtydligande information om löslighetsberäkningar, 120524 >> (SSM:s begäran, se handling 42. SKB:s tidigare svar, se handling 48)
Bilaga 1: Svar till SSM på begäran angående förtydligande information om löslighetsberäkningar >>
Bilaga 2: Simple Functions calculations and data used in SR-Site >>
Bilaga 3: Thermochimie: Sélection deconstantes thermodynamiques pourles éléments majeurs, le plombet le cadmium >>

48. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information om löslighetsberäkningar, 120509 >> (SSM:s begäran, se handling 42)
Bilaga 1: Svar till SSM på begäran angående förtydligande information om löslighetsberäkningar >>
Bilaga 2: Simple Functions calculations and data used in SR-Site >>

47. Mail till SKB om begäran om förtydligande information angående bränsletorkning, 120521 >>
Bilaga 1: Begäran om förtydligande information angående bränsletorkning >>

46. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information gällande grundvattenkemi och termodynamisk data, 120521 >> (SSM:s begäran, se handling 43)
Bilaga 1: Följebrev >>
Bilaga 2: Excelfil som används som referens till SKB R-10-58 >> (OBS! Excelfil på 3,1 MB som inte går att skapa till pdf)
Bilaga 3: Termodynamisk databas som används vid modellering >>
 
45. Mail till SKB om begäran om förtydligande angående belastningshastighet, 120514 >>
Bilaga: Begäran om förtydligande information om belastningshastighet, 120514 >> 

44. Mail till SKB om begäran om förtydligande om sulfidbildning, 120511>>>
Bilaga: Begäran om förtydligande information om sulfidbildning, 120511 >>

43. Mail till SKB om begäran om förtydligande information angående grundvattenkemi och termodynamisk data, 120502 >>

42. Mail till SKB om begäran om förtydligande information angående löslighetsberäkningar, 120423 >>
Bilaga: Begäran om förtydligande information angående löslighetsberäkningar, 120423 >> 

41. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information angående Distributed LDF, 120423 >> (SSM:s begäran, se handling 31)
Bilaga 1: Följebrev >>
Bilaga 2: Discharge points, SKB >>

40. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information angående styr- och kvalitetssäkringsdokument,120420 >> (SSM:s begäran, se handling 21)
Bilaga 1: Följebrev >>
Bilaga 2: Quality assurance plan for the safety assessment SR-Site >>
Bilaga 3: Projektbeslut Kärnbränsleprojektet - Säkerhetsanalys >>
Bilaga 4: Projektplan Kärnbränsleprojektet - Säkerhetsanalys >>
Bilaga 5: Instruction for development and handling of the SKB FEP Database - Version SR-Site >>
Bilaga 6: Instruction for developing process descriptions in SR-Site and SR-Can >>
Bilaga 7: Plan for modell and data quality assurance for the SR-Site project >>
Bilaga 8: Supplying data for the SR-Site Data Report >>
Bilaga 9: SR-Site Model summary report instruction >>
Bilaga 10: SR-Site List of experts >>
Bilaga 11: SDK-001 Quality plan for the Spent Fuel Project >>
Bilaga 12: Review plan SR-Site Reports >>
Bilaga 13: Task description for the safety assessment SR-Site >>
Bilaga 14: Qualification of old references >> 
Bilaga 15: Final control of data used in SR-Site calculationsmodelling >> 

39. SKB:s svar på SSM:s begäran om förtydligande information angående kopparkorrosion, 120416 >> (SSM:s begäran, se handling 16)
Bilaga 1: "Effects of chloride on "what if" calculation of copper corrosion" >>
Bilaga 2: "Analysis of a model for hydrogen bubble nucleation and growth in copper" >> 

38. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information angående postulerade defekter, 120416 >> (SSM:s begäran, se handling 18)
Bilaga 1: SKB:s svar på SSM:s begäran om förtydligande information angånde postulerade defekter, 120416 >>
Bilaga 2: Power Point presentationen "Comparison of stress directions in the insert when subjected to perpendicular and angular shearing" >> 

37. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information angående koder för SR-Site, 120416 >> (SSM:s begäran, se handling 31)
Bilaga 1: SKB:s svar på SSM:s begäran om förtydligande information angående koder för SR-Site, 120416 >>
Bilaga 2: Connectflow Technical Summary, 9.6 >>
Bilaga 3: Nammu Technical Summary, 9.6 >>
Bilaga 4: Napsac Technical Summary, 9.6 >> 
Bilaga 5: Nammu Verification Document, 9.6 >>
Bilaga 6: Napsac Verification Document, 9.6 >>
Bilaga 7: Connectflow Verification, 9.6 >>
Bilaga 8: Connectflow Quality Plan >> 

36. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information angående bränslets initialtillstånd, 120413 >> (SSM:s begäran, se handling 23)
Bilaga: SKB:s svar på SSM:s begäran om förtydligande information angående bränslets initialtillstånd, 120413 >>

35. SSM:s mail till SKB om begäran om förtydligande information angående om kapsel, 120410 >> 
Bilaga: Begäran från SSM till SKB om förtydligande information angående om kapsel, 120410 >> 

34. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information angående hydroreferenser, 120410 >> (SSM:s begäran, se handling 29)
Bilaga 1: NAPSAC Technical Summary - Release 9.6 >> 
Bilaga 2: CONNECTFLOW Technical Summary - Release 9.6 >>
Bilaga 3: NAMMU Technical Summary - Release 9.6 >> 
Bilaga 4: NAMMU Technical Summary - Release 10.1 >>

33. SKB:s mail till SSM om begäran om förtydligande information angående biosfären, 120410 >> (SSM:s begäran, se handling 24) 
Bilaga: SKB:s svar på SSM:s begäran om förtydligande information angående biosfären, 120410 >> 

32. SSM:s mail till SKB med begäran om förtydligande, 120402 >>
Bilaga: Begäran från SSM till SKB om förtydligande information angående biosfären Distributed LDF, 120402 >> 

31. SSM:s mail till SKB med begäran om förtydligande, 120404 >>
Bilaga: Begäran från SSM till SKB om förtydligande information om SKB:s koder för SR-Site, 120404 >>

30. Begäran från SSM till SKB om förtydligande information om framtagande av LDF, 120329 >>

29. Begäran från SSM till SKB om förtydligande information om hydroreferenser, 120329 >>

28. Rättelse angående Long-term safety for the final repository, 120321:
- Errata 2011-12 SKB TR-11-01 Main report of the SR-Site projekt Volume I >>
- Errata 2011-12 SKB TR-11-01 Main report of the SR-Site projekt Volume II >> 

27. Rättelse angående Design, production and initial state of buffer, canister and closure, 120321:
- Errata 2011-12 SKB - TR-10-15 "Design, production and initial state of the buffer" >> 
- Errata 2011-12 SKB - TR-10-15 "Design, production and initial state of the canister" >> 
- Errata 2011-12 SKB - TR-10-15 "Design, production and initial state of the closure" >>  

26. Rättelse angående spent nuclear fuel for disposal in the KBS-3 repository, 120321:
- Errata 2011-12 SKB - TR-10-13 "Spent Nuclear fuel for disposal in the KBS-3 repository" >>

25. Rättelse angående redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret, 120321:
- Errata 2012-01 SKB - Huvudrapport SR-Site, del 1 >> 
- Errata 2012-01 SKB - Huvudrapport SR-Site, del 2 >> 
- Errata 2012-01 SKB - Huvudrapport SR-Site, del 3 >>  

24. SSM:s mail till SKB med begäran om biosfären; data till radionuklidmodellen, 120320 >>
Bilaga: SSM:s begäran av data till radionuklidmodellen >>

23. SSM:s mail till SKB med begäran om förtydligande information angående bränslets initialtillstånd, 120320 >>
Bilaga: SSM:s begäran om förtydligande information angående bränslets initialtillstånd >>

22. SKB:s mailsvar på SSM:s begäran om komplettering av information ang korrosion av koppar i syrgasfritt vatten, 120316 >> (SSM:s begäran, se handling 16) 
Bilaga: SKB:s svar på begäran om komplettering av information ang korrosion av koppar i syrgasfritt vatten, 120316 >>

21. SSM:s mail till SKB med begäran om förtydligande angående styr- och kvalitetssäkringsdokument, 120316 >>
bilaga 1: SSM:s begäran om förtydligande angående styr- och kvalitetssäkringsdokument >>

20. Rättelse 2011-12 angående Design, production and initial state of the canister från SKB, 120313 >>

19. SKB:s svar på SSM:s begäran om förtydligande information av en radionuklidmodell för biosfären, 120222 >> (SSM:s begäran, se handling 17)

18. SSM:s mail till SKB med begäran om förtydligande information angående postulerade defekters position och orientering, 120222 >>
bilaga: SSM:s begäran om förtydligande information angående postulerade defekters position och orientering, 120222 >>

17. SSM:s mail till SKB med begäran om förtydligande information av en radionuklidmodell för biosfären, 120220 >>
bilaga:  SSM:s begäran om förtydligande av en radionuklidmodell för biosfären, 120220 >>

16. SSM:s begäran om komplettering av information angående korrosion av koppar i syrgasfritt vatten, 120214 >>

15. SKB:s svar på SSM:s begäran om kompletteringar angående kapselfrågor >> (SSM:s begäran, se handling 11) 
bilaga:  Inre övertryck i kapseln >>

14. SKB:s svar på SSM:s begäran om kompletteringar angående kapsel >> (SSM:s begäran, se handling 13) 
bilaga:  Inre övertryck i kapseln >>

13. SSM:s begäran om förtydligande information kapsel, Bilaga F, kapitel 7 >> 
bilaga: Begäran om förtydligande information, 111208 >>

12. Klargörande angående kopparkorrosion från SKB, 111230 >>
bilaga: Klargörande angående kopparkorrosion >> 

11. SSM:s begäran om komplettering angående kapsel, 111221 >>
bilaga: Begäran om förtydligande information >> 

10. SKB:s svar på SSM:s begäran om klarläggande avseende hydromodellering, 111219 >> (SSM:s begäran, se handling 7)
bilaga: Klarläggande avseende hydromodellering >> 

9. SKB:s svar på SSM:s begäran om klarlägganden och kompletteringar angående kapsel, 111202 (inkl.bilaga) >> (SSM:s begäran, se handling 5)

8. SKB:s lista med referenser till slutförvarsansökan, 111027 >> 
bilaga: Steg 1 referenser i KTL pärm 1 >> 

7. SSM:s begäran om klarläggande avseende hydromodellering, 111101 >>
bilaga 1: Frågor kopplade till hydromodellering, SKB R-09-19 >>
bilaga 2: Frågor kopplade till hydromodelle-ring, SKB R-09-20 kapitel 3 och 4 >>

6. Rättelser gällande SR-Site från SKB, 111028 >> 
bilaga 1: Errata för SKB TR-11-01 SR-Site volume I >>
bilaga 2: Errata för SKB TR-11-01 SR-Site volume II >>
bilaga 3: Errata för SKB TR-11-01 SR-Site volume III >>

5. Mail från SSM till SKB med begäran om klarlägganden och kompletteringar, 111026 >>
bilaga 1: Utredning av kontrollordning för tillverkning av kapsel för slutförvar av använtkärnbränsle >> 

4. Mailkonversation mellan SSM och SKB beträffande dokumenten KTS001, KTS002 och KTS011, 110906 >>
bilaga 1: KTS001 Copper ingots an billets for canister components >>
bilaga 2: KTS002 Copper Components for Canisters >>
bilaga 3: KTS011 Nodular Cast Iron >> 

3. Följebrev från SKB till den svenska översättningen av SR-Site, 110831 >> 

2. SKB:s svar på begäran om klarläggande angående konstruktionsförutsättningar, 110827 >> (SSM:s begäran, se handling 1)
bilaga 1: Följebrev om klarläggande angående konstruktionsförutsättningar för kapsel >>
bilaga 2: Klarläggande angående konstruktionsförutsättningar för kapsel >>

1. SSM:s begäran om klarläggande angående konstruktionsförutsättningar för kapsel, 110622 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev