SSM 2011/1136 - Clinkansökan

I Strålsäkerhetsmyndighetens ärende SSM 2011/1136 finns endast den komplettering SKB gjort till en tidigare inlämnad ansökan om en inkapslingsanläggning och centralt mellanlager för använt kärnbränsle, Clink, i Oskarshamn.

Lista och information om ärende SSM 2011/1136, 140321 >>

Länk till ärendet hos Strålskyddsmyndigheten >>

 

2. SSM:s rapport, 121122 >> (handlingen saknas hos SSM)

1. Komplettering av ansökan 2011 om tillstånd enligt kärntekniklagen för inkapslingsanläggning och centralt mellanlager för använt kärnbränsle >> (På grund av ansökans storlek finns den inte för nedladdning. Skicka ditt namn och din adress till info(at)mkg.se om du vill ha en skiva skickad till dig.)

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev