SSM 2011/1135 - Slutförvarsansökan

I Strålsäkerhetsmyndighetens ärende SSM 2011/1135 finns SKB:s ansökningar om ett slutförvar enligt kärntekniklagen.

Lista över handlingar i ärende SSM 2011/1135, 191030 >>

Du kan också följa ärendet hos Strålskyddsmyndigheten >>

Handlingar i ärende SSM 2011/1135 

27. Svar på begäran om synpunkter på inlagor rörande kopparkorrosion, 180518 >>

26. Begäran om synpunkter på inlagor rörande kopparkorrosion, 180509 >>

a. Bilaga 1: Kommentar till M2018/00221 - Tematisk sammanställning av SSM:s beaktande av remissinstansernas synpunkter i kapselfrågor

b. Bilaga 2: Analys av kärnbränslefrågan efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen

25. Tematisk sammanställning av SSM:s beaktande remissinstansernas synpunkter i kapselfrågor, 180405 >>

24. Överlämnande av ansökningar om tillstånd enligt KTL angående Clab/Clink och slutförvaret av använt kärnbränsle, 180425 >>

23. Yttrande till regeringenöver SKB:s ansökningar enligt KTL angående Clab/Clink och slutförvaret för använt kärnbränsle, 180405 >>

22. Handlingen är makulerad hos SSM.

21. SSM:s beaktande av remissynpunkter avseende SKB:s ansökningar, 180123 >>

20. Sammanfattande rapport över SSM:s granskning av SKB:s ansökningar, 180123 >>

19. Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen, 180123 >>

18. Granskningsrapport Systemövergripande frågor, 180123 >>

17. Granskningsrapport Strålsäkerhet efter slutförvarets förslutning, 180123 >>

16. SSM:s granskningsrapport: Systemövergripande frågor inför yttrandet till Mark- och miljödomstolen, 160628 >>

15. SSM:s granskningsrapport: Långsiktig säkerhet inför yttrandet till Mark- och miljödomstolen, 160626 >>

14. SSM:s granskningsrapport: Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen inför yttrandet till Mark- och miljödomstolen, 160616 >>

13. SSM:s kungörelse, 160129 >>

12. Rättelse TR 11-01 volym 1-3 Long-term safety for the final repository for spent nuckear fuel at Forsmark, 111027 >>
Volym 1 >>
Volym 2 >>
Volym 3 >> 

11. Sammanställning av rapporter i ansökan där rättelser gjorts, 130403 >>

10. Rättelse TR 11-01 volym 1-3 Long-term safety for the final repository for spent nuckear fuel at Forsmark, 121220:
Volym 1 >> (se handling 8)
Volym 2 >> (se handling 8)
Volym 3 >> 

9. Rättelse TR 11-01 volym 1 o 2, Long-term safety for the final repository, 120321:
Volym 1 >>
Volym 2 >> 

8. Rättelse TR 10-14 + 15 + 17 Design, production and initial state of canister, 120321:
Errata TR-10-14 >> (se handling 4)
Errata TR-10-15 >>
Errata TR-10-17 >> 

7. Rättelse svenska versionen av TR 11-01 Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret:
Del 1 >>
Del 2 >>
Del 3 >> 

6. Rättelse TR 10-13 Spent nuclear fuel for disposal in the KBS-3 repository, 120321 >>

5. Rättelse TR 10-14 Design, production and initial state of the canister, 120313 >>

4.  SSM:s sekretessbedömning över ansökan enligt kärntekniklagen om slutförvaring av använt kärnbränsle, 190227 >>

3. Komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen 110317 >>

2. Plan Fysiskt skydd - Slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle, 110316 >>

1. Ansökan enligt kärntekniklagen om slutförvaring av använt kärnbränsle. Du hittar ansökan på MKG:s hemsida:
Här finns ansökningarna enligt kärntekniklagen >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev