SR-Site - Säkerhetsanalys

Här kan du ladda ner säkerhetsanalysen, SR-Site, som kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, lämnat in tillsammans med sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

SR-Site del I >> (13 MB)

SR-Site del II >> (29 MB)

SR-Site del III >> (15 MB) 

 

SR-Site - Safety analysis 
Here you can download the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company's, SKB's, analysis
on the long-term safety of the final repository for spent nuclear fuel, SR-Site. The SR-Site safety analysis was published in March 2011.

SR-Site I >> (13 MB)

SR-Site II >> (30 MB)

SR-Site III >> (14 MB)

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev