Remissvar 2018-2019

Remissvar skickade till domstolen efter kungörelse.
 

 

Aktbilaga 137 E-post med yttrande från SERO, 190320 >>

Aktbilaga 136 Bilaga 2 till yttrande från SERO, 190320 >>

Aktbilaga 135 Bilaga 1 till yttrande från SERO, 190320 >>

Aktbilaga 134 Yttrande från SERO, 190320 >>

Aktbilaga 133 Yttrande från Milkas, 190315 >>

Aktbilaga 132 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län, 190314 >>

Aktbilaga 131 Yttrande från Britta Kahanpää, 190221 >>

Aktbilaga 130 Bilaga till yttrande från Östhammars kommun, 190305 >> (se aktbilaga 129)

Aktbilaga 129 Yttrande från Östhammars kommun, 190305 >>

Aktbilaga 128 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 190220 >>

Aktbilaga 127 SGU inga synpunkter i ärendet 190219 >>

Aktbilaga 126 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län 190218 >>

Aktbilaga 125 Yttrande från Nils-Axel Mörner 190218 >>

Aktbilaga 122 Bilaga 2 till ab 120 Granskningsrapport - utbyggnad och fortsatt drift av SFR >>

Aktbilaga 121 Bilaga 1 till ab 120 Prövningen enligt kärntekniklagen >>

Aktbilaga 120 SSM:s yttrande inskickad till domstolen 17 januari >>

Aktbilaga 119 MSB avstår från att yttra sig, 190111 >>

Aktbilaga 118 Naturvårdsverket avstår från att yttra sig, 190109 >>

 

Aktbilaga 111 Bilaga 2 till Milkas yttrande i sak, presentation från Herbert Henkels möte med SSM 181012 >>

Aktbilaga 110 Bilaga 1 till Milkas yttrande i sak, synpunkter från Herbert Henkel och Nils-Axel Mörner, 181105 >>

Aktbilaga 109 Yttrande från Milkas i sak, 181105 >>

Aktbilaga 108 Bilaga till Aktbilaga 107, Samrådsyttrande om utbyggnad av SFR >>

*** Här hittar du Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande i sak 181031  ***

Aktbilaga 107 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG i sak, 181031 >>

Aktbilaga 106 Yttrande från Nils-Axel Mörner, 181031 >>

Aktbilaga 103 Bilaga till aktbilaga 101, 180411 >>

Aktbilaga 102 Bilaga till aktbilaga 101, 180411 >>

Aktbilaga 101 E-post från Naturvårdsverket, 180411 >>

Aktbilaga 100 Yttrande från SGU, 180327 >>

Aktbilaga 99 Yttrande från Svensk Kärnbränslehantering AB, 180322 >>

Aktbilaga 97 Yttrande från Naturskyddsföreningen i Uppsala län, 180320 >>

Aktbilaga 96 Yttrande från Lst i Uppsala län, 180319 >>

Aktbilaga 93 Yttrande inkom från Havs- och vattenmyndigheten, 180319 >>

 

Aktbilaga 90 Yttrande från Östhammars kommun, 180313 >>

Aktbilaga 89 Yttrande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 171218 >>

Aktbilaga 88 Kungörelse MMD, 171204 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev