Remissvar 2012

Den 5 april 2011 skickade domstolen ut ansökan på en begränsad remiss med en förfrågan om önskemål om kompletteringar. På grund av ansökans omfattning har remissinstanserna ett helt år på sig att lämna in yttranden. Slutdatum är den 16 april 2012.

Miljödomstolens remiss 110405 >>

Följande myndigheter och organisationer har fått domstolens remiss >> 

Samtliga aktbilagor finns här >>

Remissvar

Här kan du kunna ladda ner de aktbilagor som är remissvar i kompletteringsfasen allt eftersom de kommer in till mark- och miljödomstolen.

Aktbilaga 147 Yttrande från Christopher Busby >> 

Aktbilaga 146 Yttrande från Naturskyddsföreningen och Miljöorgranisationernas kärnavfallsgranskning, MKG >>

Aktbilaga 145 Yttrande från Naturvårdsverket >>

Aktbilaga 144 Yttrande från Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss >>

Aktbilaga 143 Yttrande från Milkas >>

Aktbilaga 142 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län >>

Aktbilaga 141 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län >>

Aktbilaga 140 Yttrande från Oskarshamns kommun >>

Aktbilaga 138 Yttrande från Östhammars kommun >>

Aktbilaga 136 Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, Oskarshamns kommun, 120528 >>

Aktbilaga 135 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 120525 >>

Aktbilaga 134 Yttrande från Naturskyddsföreningen Kalmar län, 120525 >>

Aktbilaga 130 Yttrande från Energimyndigheten, 120403 >>

Aktbilaga 129 Yttrande från Trafikverket, 120403 >>

Aktbilaga 128 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 120321 >>

Aktbilaga 109 Skrivelse från Sjöfartsverket, 120116 >>

Aktbilaga 31 Skrivelse från Statens energimyndighet, 110414 >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev