Regeringsprövningen

Detta har hänt:
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskade under 2011-2017 ansökningarna om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. Domstolen avstyrkte ansökan medan SSM tillstyrkte. Därefter låg ansökan på regeringens bord 2018-2022. Regeringen gavs sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, möjlighet att komplettera ansökan samt tillsatte en utredning med uppdrag att undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (SFS 1984:3), bl.a. i regleringen av sistahandsansvaret efter förslutning av ett slutförvar. Riksdagen röstade ja till de föreslagna ändringarna juni 2020. 

Den 26 augusti 2021 sa regeringen ja till ett utökat mellanlager i Oskarshamn, Clab. Den 22 januari 2022 sa regeringen ja till ett kärnbränsleförvar i Forsmark och inkapslingsanläggning i Oskarshamn. 

Aktuellt:

Den 27 april 2022 begärde Naturskyddsföreningen med medlemsföreningar en rättsprövning av regeringens beslut om ett kärnbränsleförvar. Läs nyhet på MKG:s hemsida >>
Prövningarna fortsätter hos mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Du kan följa de parallella prövningarna på MKG:s hemsida:
Mark och miljödomstolen >>
Strålsäkerhetsmyndigheten >>

Mark- och miljödomstolen gav den 22 juni 2022 tillstånd till ett utökat Clab, från 8000 till 11 000 ton använt kärnbränsle.  
Läs nyhet på MKG:s hemsida här >>

 

I högerspalten hittar du länkar där du kan läsa: 

- Läsa de yttranden som inkom till regeringen den 23 januari 2018 från mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM >>

- Läsa den remiss som skickats till allmänheten 2020 >>

- Läsa SKB:s komplettering och de synpunkter som inkommit från remissinstanser samt SKB:s bemötande >>

- Följa och ladda ner handlingarna från regeringens pågående ärenden >>

 

Information på regeringens hemsida:

Här har regeringen samlat information om prövningen av ett kärnbränsleförvar >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev