Om Mark- och miljödomstolen

I Sverige finns det fem regionala mark- och miljödomstolar som behandlar de miljö- och vattenfrågor som finns reglerade i miljöbalken. Av dessa fem var det Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som den 16 mars mottog ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökan prövas både mot miljöbalken och mot kärntekniklagen. Det är Mark- och miljödomstolen respektive Strålsäkerhetsmyndigheten som har i uppdrag att genomföra respektive prövningsprocess och därefter lämna var sitt yttrande till regeringen som fattar beslut om tillåtlighet/tillstånd eller ej.

Ansökan inkluderar hela slutförvarssystemet (slutförvarsanläggning i Forsmark och mellanlager plus inkapslingsanläggning av bränslestavarna, Clink, i Oskarshamn). Domstolen skickade vid flera tillfällen ut ansökan på bred remiss med förfrågan om synpunkter på behovet av kompletteringar och sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, gavs tillfälle att bemöta synpunkterna. Den 29 januari 2016 kungjordes ansökan enligt miljöbalken, samma dag som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM kungjorde ansökan enligt kärntekniklagen. 

Tidsplan:
Senast uppdaterade tidsplan, 161121 >> (OBS: Aktbilagan har utgått från dagboken den 22 november)

Kontakt:
Kontaktuppgifter till ansvariga för målet om ett slutförvarssystem >> 
 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev