MKGs nyhetsbrev

Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 5/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil. MKG:s Nyhetsbrev 5-2022 >>
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 4/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil. MKG:s Nyhetsbrev 4-2022 >>
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 3/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil. MKG:s Nyhetsbrev 3-2022 >>
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.  MKG:s Nyhetsbrev 2-2022 >>
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 1/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.  MKG:s Nyhetsbrev 1-2022 >>
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 3/2021 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil. MKG:s nyhetsbrev 3/2021 >>
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2/2021 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 1/2021 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 3/2020 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2/2020 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 1/2020 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2/2019 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 1/2019 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 3/2018 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2/2018 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 1/2018 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2/2017 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 1/2017 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 3/2016 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin MKGs nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2/2016 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev