Uppdatering av Kärnavfallsrådets rapport om åtta länders kärnavfallshantering

Kärnavfallsrådet har uppdaterat en rapport från 2019 om hur åtta olika länder hanterar kärnavfall. Rådet har även varit på en studieresa till Frankrike och gett ett informationsblad om erfarenheterna.

Rapporten handlar om kärnavfallshanteringen i Finland, Tyskland, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Frankrike och Storbritannien samt i Sverige.

Den uppdaterade rapporten heter "Översikt av åtta länder – status november 2022, Rapport 2022:1" och ger en sammanfattande bild och tar upp likheter och olikheter mellan länderna som hanterar kärnavfall. Det finns enligt Kärnavfallsrådet vissa grundläggande drag som är gemensamma.

Det finns en lagstiftning i varje land som ska se till att använt kärnbränsle och radioaktivt avfall hanteras säkert. Denna lagstiftning gäller bland annat inrättandet av en tillsynsmyndighet, och i många fall även inrättandet av en verksamhetsutövare.

Översikten tar upp vem som är verksamhetsutövare för att utforma, bygga och driva slutförvar for kärnavfall, vem som är tillsynsmyndighet, om det finns någon rådgivande organisation och hur landet klassificerar sitt avfall.

Rapporten behandlar även upparbetning, vilka planer som finns för slutförvar och vem som ansvarar för mellanlagring.

Kärnavfallsrådet här även nyligen varit i Frankrike och gjort ett Informationsblad om landets hantering av kärnavfall och tvärvetenskapliga perspektiv.

Länk till rapporten:

Kärnavfallsrådets rapport "Översikt av åtta länder – status november 2022", 221229 >>

Rapporten på Kärnavfallsrådets hemsida, 221229 >>

Kärnavfallsrådets informationsblad "Frankrikes hantering av kärnavfall och tvärvetenskapliga perspektiv", 221229 >>

Informationsbladet på Kärnavfallsrådets hemsida, 221229 >>

Nyhet om den tidigare rapporten ”Översikt av åtta länder – status april 2019", 190619 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev